Vydarený výlet za poznaním histórie


//Vydarený výlet za poznaním histórie

Po dlhom čase obmedzení uskutočňovať podujatia a hromadné stretávania zapríčinených pandémiou bol pre tých, ktorí si vážia osobnosti našich dejín a ich duchovnú tvorbu, vítanou príležitosťou poznávací zájazd Bošáckou dolinou 31. júla 2020. Organizátori, Klub vojenských veteránov Trenčín a Klub vojenskej histórie Trenčín, vybrali miesto neďaleko Trenčína. Pri tejto príležitosti si mohli účastníci uvedomiť, aký bohatý na históriu a významné osobnosti je Trenčiansky samosprávny kraj. Priznávam, že k miestam, ktoré sme navštívili, máme aj s predsedníčkou Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja, Žofiou Hrančovou, osobný vzťah.

Všetky navštívené pamätné miesta si zaslúžia pozornosť a úcta patrí tým, ktorí tu zanechali nezmazateľnú stopu. V Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Trenčianskych Bohuslaviciach nám dekan farnosti so sprievodcom rozpovedali príbeh rodiny Erdödiovcov, ktorá dala kaplnku, vtedy súčasť dnes už neexistujúceho kaštieľa, postaviť. Zaujímavosťou Bošáckej doliny je obec Haluzice, druhého miesta nášho poznávacieho výletu, kde sme si pozreli zrúcaninu románskeho kostolíka a Haluzickú priervu s hĺbkou 50 metrov, ktorú v minulosti vytvorila voda. To nám porozprávala obyvateľka Haluzíc, predsedníčka KR MS Trenčianskeho kraja Žofia Hrančová. Zaujímavou osobnosťou obce Bošáca je jej rodák, generál II. triedy Štefan Jurech, ktorý bol vojakom v troch armádach. Pri jeho buste v miestnom parku si na neho zaspomínal generálmajor Naďovič. K pamätníku sme priložili veniec a prihovoril sa nám starosta obce Mgr. Daniel Juráček. V Múzeu Bošáckej doliny sme mali možnosť vidieť spôsob života na gazdovskom dvore, kde nechýbali vozy, sýpka, maštale a rôzne náradia. Náš výlet pokračoval v evanjelickom kostole v Zemianskom Podhradí. V blízkom múzeu sme sa dozvedeli o živote rodiny Riznerovcov a Holubyho. V Novej Bošáci sme si na cintoríne uctili padlých vojakov 2. svetovej vojny. Nezabudli sme ani na sedem členov posádky amerického lietadla zostreleného nad Bielymi Karpatmi. Náš zájazd sme ukončili práve na tomto pietnom mieste, kde generálmajor Naďovič predniesol príhovor.

Trochu podrobnejšie sa však pristavím z pohľadu dlhoročnej knihovníčky a matičiarky v Zemianskom Podhradí. Toto miesto je spojené so životom Ľudovíta Štúra, Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Vladimíra Riznera. Jeho meno je verejnosti viac známe tým, že bol strýkom prvej slovenskej poetky knižne vydaných básní a národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej. Viedol ju k tvorbe a jeho prorocké slová: „Jestli dievča bude pokračovať, dopracuje sa dosť zvučného mena medzi slovenskými spisovateľkami“ sa naplnili.

Vplyvom tohto poznávacieho zájazdu som si znovu prečítala knihu Sedem dní od rodáka zo Zemianskeho Podhradia Ivana Machalu venovanú Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi. Tento učiteľ, zberateľ archeologických pamiatok, ľudových piesní, porekadiel i kníh, sám písal básne (lyrické, oslavné i humoristické) i rozprávky, zakladal knižnice a zostavoval bibliografické prehľady. Zanechal po sebe šesťzväzkovú Bibliografiu písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900, ktorou sa stal zakladateľom modernej bibliografie.

Pri hrobke rodiny Ostrolúckych a prehliadke evanjelického kostola v Zemianskom Podhradí som v duchu zalistovala v knihe Ľudovíta Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Spisovateľ dlho a trpezlivo zhromažďoval materiál o štúrovskej epoche. Zaujal ho život človeka, ktorý svojím ohňom dokázal rozpaľovať mnohých ľudí. Štúr bojoval proti láske, ale neobišla ani jeho. Po Márii Pospíšilovej sa za jeho druhú lásku pokladá Adela Ostrolúcka. O ich vzájomnom vzťahu však nie je dostatok dôkazov. Zachovalo sa len niekoľko listov, ktoré písal Štúr Adelinej matke. Dá sa predpokladať, že Štúr získal Adelu Ostrolúcku pre slovenské národné záujmy. Po jej smrti jej Štúr venoval báseň.

Uvädol si prenáhlo, kvet,

ty pekný kvet Hrona,

v duši tej svet opúšťala

v láske, viere k svojim stála,

zbožná Antigona.

 

Ľudovít Štúr: A. O. (úryvok)

 Jana Poláková, MO MS Trenčín

2020-09-08T15:46:38+00:008 septembra 2020 |Trenčiansky kraj|
X