Zasadnutie odbornej komisie k súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva


//Zasadnutie odbornej komisie k súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Dňa 11.10.2022 sa konalo prvé zasadnutie odbornej komisie k súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Jej nosným zámerom bolo uchopenie tém k 14. ročníku súťaže povzbudzujúcej k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu.

Napokon sa tento rok komisia zhodla na zúžení tém na tri hlavné oblasti s možnosťou výberu literárnej, výtvarnej a elektronickej časti. Témy ponúknu súťažiacim žiakom a študentom priestor nad zamyslením sa nad počiatkami písma na našom území. Sú zostavené tak, aby mohli reflektovať aj na presah dôležitých budúcoročných výročí, akými sú 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj napríklad 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Zachytenie historického obdobia okolo osobnosti Svätopluka ponúkne priestor jednak reflexie k zvoleným dejinným udalostiam, ale aj presah do súčasnosti – súčasného dizajnu a celého spektra kultúry a umenia cez kultúrny dosah daného obdobia.

Tohtoročnú záštitu nad súťažou prijal predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Novinkou vo vývoji súťaže je zapojenie Slovákov žijúcich v zahraničí cez Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

27. októbra v rámci zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie pre celú strednú, južnú a východnú Európu boli o súťaži informovaní zástupcovia týchto oblastí. V súčasnosti organizátori komunikujú prezentáciu súťaže aj pre zámorské krajiny a konkrétnu spoluprácu Úradu vlády SR.

Propozície a témy súťaže budú zverejnené začiatkom novembra cez stránku hlavného organizátora – Základnú školu kráľa Svätopluka v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – školské úrady, odbory školstva VÚC, Úrad vlády SR – oblasť politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a pracoviská Matice slovenskej.

Spoluorganizátorom súťaže je po druhý rok Dom Matice slovenskej v Nitre. Partnerstvo prijala aj Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v ktorej priestoroch Galérie Univerzum sa bude konať aj slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s vernisážou a výstavou súťažných školských prác.

Predseda celoslovenskej hodnotiacej komisie PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Členovia celoslovenskej hodnotiacej komisie Mgr. Alexandra Ďurišová, PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., Mgr. Veronika Bilicová, Mgr. Dominika Zajarošová

2022-11-15T14:02:34+00:0029 októbra 2022 |Nitriansky kraj|
X