Vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS 2021


/, Žilinský kraj/Vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS 2021

Vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2021 

 

I. kategória  – časopis:               

MATERSKÉ ŠKOLY:           

a) triedne časopisy

b) školské časopisy:

1. miesto: MŠ Čajakova 4, Žilina – SOVIČKA   

2. miesto: MŠ Budovateľská 8, Prešov – JABĹČKO

3. miesto:  MŠ Družstevná 8, Strážske – DRÁČIK RAPOTÁČIK

Čestné uznanie:  MŠ Kunerad 213, 013 13 Rajecké Teplice – ŠKOLKÁRIK

Čestné uznanie:  MŠ Československej armády 20, Prešov – LIENKA

 

II. kategória

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

a) triedne časopisy 1. – 4. ročník

1.miesto: ZŠ Mierové námestie 255, Handlová 972 51 – NOVINY ŠKD

2.miesto:  Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, 058 01 Poprad – LIFE VTÁČIK

b) triedne časopisy 5. – 9. ročník

1. miesto: Cirkevná ZŠ sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, Svidník – TAMBOLKO

2. miesto: ZŠ Jaroslava Simona, Októbrová 16, 976 46 Valaská – SIEDMACKA BUBLINA

3. miesto: Súkromná spojená škola Prievidza, Falešníka 6, Prievidza – E-ŠKOLÁČIK            

c) školské časopisy

1. miesto: ZŠ Košice, Krosnianska 2 – K2

                 Súkromná ZŠ, Bajkalská 20, Bratislava – ZVERINEC   

2. miesto: ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves – OKO

                  ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice – RATOLESŤ

                  Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava – TILGNERKA

3. miesto: ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok – GRINAVSKÉ MIŠ MAŠ

                  ZŠ Gemerská 2, Košice – GEMKO

                  ZŠ s MŠ Krivany – KRIVÝ JANY

                  ZŠ Nábrežná 35, Nové Zámky – ZVONÍ

V tejto kategórii boli udelené ocenenia :

4. miesto: ZŠ Mierové námestie 255/27, Handlová – ÚSMEV

5.miesto: ZŠ s MŠ O. Cabana, nám. Cabana 36, Komjatice – AKTOVKA

6.miesto: ZŠ  M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom – DVOJKOVINY

7. miesto: ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina – O 10 MINÚT 12

 

III. kategória

STREDNÉ ŠKOLY    

a) triedne časopisy

 b) školské časopisy

1.miesto: Gymnázium P. Bystrica, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica – ROZHĽAD  

2. miesto: Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, 058 01 Poprad – LIFE IN THE ACADEMY                                                                                                                                                 

3.miesto: Gymnázium J. Hollého , Na hlinách 729/30 Trnava – STARÝ BLESK

Ostatné ceny, ktoré boli ešte udelené v tejto kategórii:

4. miesto: Gymnázium, Tomášikova 2, Bratislava- TOMAŠIČKÁR

5. miesto: Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice- LASTOVIČKA QUO VADIS 

6. miesto: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce – KOCKY

7. miesto: Súkromná umelecká škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina – ART NEWS TEN

IV. kategória

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠPECIÁLNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

1.miesto: Spojená škola , Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava – MOKY 3

2.miesto:  ZŠ pri súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu,Dialničná 1, Senec –SENECKÝ RAJ 

3.miesto: Diagnostické centrum L. Lúčka, Skalka 36, 013 11 – OKNO                  

Ostatné ceny, ktoré boli ešte udelené v tejto kategórii:

4. miesto: ŠZŠ Zvolenská cesta 2396/39, Lučenec – ŠKOLÁČIK

5. miesto: Spojená škola Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava – LASTOVIČKA

6.miesto: Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín – SUSED

 

V. kategória

MŠ, ZŠ a SŠ V ZAHRANIČÍ S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

1.miesto: ZŠ Jána Kollára, Vajanského 1, 214 25 Selenča, Srbsko – HALÚZKA

2. miesto: Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec, Srbsko – INTERNATÓRIUM  

3. miesto: Slovenská škola ZŠ s MŠ a kolégium 5540, Szarvas, Hungary – OZVENY

2022-01-25T21:02:36+00:0021 januára 2022 |Súťaže Matice slovenskej, Žilinský kraj|
X