Výstava a prednáška Matice slovenskej v Sečovskej Polianke


//Výstava a prednáška Matice slovenskej v Sečovskej Polianke

Pri príležitosti uplynulého 160. výročia založenia Matice slovenskej sa v dňoch od 26.2.2024 do 29.2.2024 konala verejná výstava spojená s prezentáciou v priestoroch ZŠ v Sečovskej Polianke. Školu i obec poctila svojou prítomnosťou vzácna návšteva a to predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý sa celé dopoludnie venoval našim žiakom i učiteľom, pričom ich v rámci svojej prednášky prevádzal  národnými dejinami. Tejto akcie sa zúčastnili aj vedúci predstavitelia našej obce na čele so  starostom obce Michalom Urbanom, zamestnanci OÚ, tiež duchovní predstavitelia obce Lukáš Libák a Peter Lach, no i členovia miestneho Klubu dôchodcov. O kultúrny program sa postarali žiaci II. stupňa ZŠ. Sofia Ceľuchová a Zuzana Bobiková mali na starosti hudobný klavírny doprovod,  Lara Zubeková a Gabriel Mráz pod vedením riaditeľa školy Jána Karola st. predniesli básne. Na tejto akcii sa zúčastnila aj redaktorka RTVS Rádia Regina Východ Lívia Godová, ktorej predseda MS Marián Gešper poskytol interview. Výstava v podobe hodnotných bannerov bola tento týždeň veľkým obohatením pre všetkých žiakov a verejnosť. Hodiny slovenského jazyka, literatúry a dejepisu boli trochu inak. Žiaci a obyvatelia našej obce mali možnosť nahliadnuť do vzácnych materiálov v podobe bannerov a prezentácie, ktoré dokumentujú pohnuté dejiny od vzniku Matice slovenskej po súčasnosť.

Z výstavy vznikla aj samostatná publikácia, na ktorej spoločne pracovali vedecký tajomník Pavol Madura a vedecký pracovník Pavol Parenička. Matica slovenská si minulý rok pripomenula 160-ročnicu monumentálnym a úspešným podujatím priamo v Martine, kde sídli hlavná budova Matice. Maticu od jej počiatkov tvoria významné osobnosti slovenskej kultúry a vedy. Išlo o mimoriadne osobnosti, ktoré boli nielen odhodlanými národovcami, ale aj jasnozrivými vizionármi slovenskej budúcnosti ‒ Štefana Moysesa, Karola Kuzmányho, Jána Francisciho-Rimavského, Štefana Marka Daxnera, Jozefa Miloslava Hurbana, Jozefa Karola Viktorina, Viliama Paulinyho-Tótha, Štefana Závodníka, Adolfa Dobrianskeho a mnohých ďalších. Ako zdôraznil na prednáške Marián Gešper: „Nesmieme zabúdať, že v Matici slovenskej sa realizovali idey národného obrodenia a dodnes je žijúcou dedičkou generácií národného obrodenia, a to nielen toho štúrovského. Medzi zakladateľov patrili bernolákovci i predstavitelia druhej vlny generácie Všeslávie. Veľkí proroci Pavol Jozef Šafárik a Ján Kollár sa nedožili založenia Matice slovenskej, ale predpovedali ju písmom i skutkami. Práve pre toto dedičstvo a reprezentáciu týchto ideí zaplatila Matica v uhorskom polofeudálnom režime na vyše štyri desaťročia životom. Fakľu národného a kultúrneho pohybu neúnavne prevzala Živena, Turčianske kasíno, Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, Slovenský spevokol, Muzeálna slovenská spoločnosť.“ Treba dodať, že prednáška sa stretla s veľkým záujmom nielen učiteľov a žiakov, ale aj občanov Sečovskej Polianky.

Mgr. Beáta Vožňáková

 

 

2024-04-02T13:45:36+00:002 apríla 2024 |Prešovský kraj|
X