Výstava „Inšpiratívni matičiari“


//Výstava „Inšpiratívni matičiari“

V stredu 23. novembra 2022 zorganizoval MO MS v spolupráci s obcou Lehota poznávaco-vzdelávaciu akciu zameranú na matičnú i obecnú históriu.

Prvá časť bola zameraná na históriu Matice slovenskej, ktorú záujemcom sprostredkovala putovná výstava „ Inšpiratívni matičiari“. V nej 12 najzaujímavejších slovenských osobností( J. Škultéty, L. Novomeský, Š. Moyses, J.C. Hronský, J. Kalinčiak a ďalší) priblížilo svoj matičný príbeh prostredníctvom moderného grafického umenia. Cieľom výstavy bolo prezentovať osobnosti, ktoré môžu svojimi príbehmi inšpirovať mladú generáciu aj v súčasnosti a zároveň ich dostať ešte viac do povedomia širokej verejnosti. Výstavu si v priestoroch kultúrneho domu so záujmom prehliadli žiaci 2. stupňa Základnej školy i mnohí občania obce.

Súčasťou výstavy bolo aj uvedenie do života novej publikácie „II. svetová vojna v Lehote – druhé rozšírené vydanie“. Publikáciu, ktorej autorom je Ing. Daniel Pavel, vydal MO MS Lehota s finančným príspevkom Matice slovenskej, obce Lehota a ďalších sponzorov pôsobiacich v obci. Autor prítomným formou video prezentácie priblížil obsah publikácie s dôrazom na nové informácie a materiály v nej. Starosta obce Radoslav Kriváček poďakoval autorovi za jeho prácu a zvýraznil význam a potrebu publikácie tak z pohľadu zachovania histórie ako aj reprezentácie obce. Na záver spevácky súbor MO MS zaspieval niekoľko národných a ľudových piesní.

Text : Ing. Daniel Pavel

Foto : Radoslav Kriváček

  

2022-12-19T13:34:50+00:0019 decembra 2022 |Nitriansky kraj|
X