Výstava Lýdie Mšalovej a ocenenia distribútorov časopisu Život v Poľsku


//Výstava Lýdie Mšalovej a ocenenia distribútorov časopisu Život v Poľsku

V priestoroch Slovenského  domu v  Podvlku sa dňa 23.10.2022 konala výstava  výtvarníčky Lýdie Mšalovej pod názvom: ,,Moja Orava“, ktorá onedlho oslávi 90 rokov. Krásu oravskej prírody stvárnila prostredníctvom svojich grafík. Vzťah k rodnej Orave v podaní krajanky mali príležitosť si pozrieť v Podvlku v Slovenskom dome  účastníci vernisáže, medzi  ktorými boli aj matičiari z Trstenej. Výstavu  otvoril  generálny tajomník Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku  (ďalej len SSP)  PhDr. Ľudomír  Molitoris ,Phd. , ktorý privítal členov SSP  tak z Oravy ako aj zo Spiša . V príhovore spomenul aj výstavbu Domu Slovákov v Jablonke, ktorý sa dokončuje  a verí, že rôzne takéto podujatia sa budú čo najskôr uskutočňovať  práve v ňom. Stretnutie  SSP pokračovalo oceňovaním distribútorov  časopisu Život. Je to slovenský mesačník vychádzajúci  v Poľsku nepretržite od r.1958, ktorého vydávanie je priamo spojené s činnosťou slovenských spolkov. Pani Jendžejčíková, šéfredaktorka časopisu Život, podotkla, že Život je rozhodne časopisom, ktorý si za hlavný cieľ vytýčil otázku pestovania slovenského materinského jazyka a rozvoja  slovenskej národnej identity Slovákov žijúcich v Poľsku. Po ocenení podujatie  pokračovalo diskusiou, kde sa vedenie SSP poďakovalo za elán a aktivitu svojich členov v činnosti kultúrnej, národnej, spoločenskej. Odzneli tu ale aj kritické slová nielen na nedostatok slovenských učebníc na školách, kde sa vyučuje slovenský jazyk, ale aj na ich nemodernosť.  Nás však potešili slová, týkajúce sa krajanskej spolupráce, ktorú vyzdvihol  p. Molitoris ako aj p. Genoveva Prilinská. Sme radi, že Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej sa podieľa na rozvoji  vzájomných krajanských vzťahov podporujúce národné povedomie slovenskej menšiny v Poľsku. Na záver sa účastníci slávnostného oceňovania distribútorov časopisu Život presunuli do kostola Premenenia Pána v Jablonke, kde sa zúčastnili  slovenskej omše.

Mgr. Frančeková  Jana, predseda MO MS Trstená

fotodokumentácia  Helena Mokrá

2022-11-23T11:21:56+00:0023 novembra 2022 |Žilinský kraj|
X