Výstava pripravená MŠ mesta Galanty ku Dňu Zeme


//Výstava pripravená MŠ mesta Galanty ku Dňu Zeme

Galanta, 25. 4. 2016

Vo vestibule Domu Matice slovenskej v Galante sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2016 o 10:00 hod otvorenie výstavy ku Dňu Zeme.
Zapojili sa všetky Materské škôlky, ktoré pôsobia na území mesta Galanty a na otvorenie vyslali zo všetkých škôlok aj delegácie detí, ktoré sa aktívne do otvorenia výstavy aj zapojili.
Vystavené výtvarné práce obdivujú návštevníci Domu MS celé nasledujúce mesiace.
Na úvod sme si ukázali glóbus, povedali sme si, že okolo Slnka obieha v slnečnej sústave 8 planét, vymenovali sme si ich. Deti sa dozvedeli, že planéta Zem je tretia v poradí a jediná, na ktorej je vďaka vode život. Dospeli sme k tomu, že si našu planétu musíme chrániť, všetky zdroje pitnej vody, zem, lesy, aby sa nám tu dobre žilo. Slovensko je bohaté, ale iné krajiny nemajú dostatok pitnej ani úžitkovej vody.
Povedali sme si o tom ako doma triedia odpad a nasmerovali sme ich k tomu, aby udržovali aj čistotu svojho okolia.
Nasledoval krátky program, do ktorého prispeli jednotlivé škôlky ale pridali sa aj ostatné deti. Potom si deti pozreli výstavu, svoje ale aj práce svojich kamarátov.
Ďakujeme deťom, ale hlavne všetkým pani učiteľkám, ktoré s deťmi pracujú. Za spoluorganizáciu výstavy patrí vďaka MŠ Clementisove Sady.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-04-30T09:23:17+00:0030 apríla 2016 |Trnavský kraj|
X