Výstava umeleckého krasopisu – Kaligrafie


//Výstava umeleckého krasopisu – Kaligrafie

V Dome Matice slovenskej v Žiline sa 8.4.2024 uskutočnila vernisáž k výstave Janky Budinskej s názvom „Kaligrafia a ornament“. Výstava potrvá do 29.04.2024.

Janka Budinská a s kaligrafiou stretla prvýkrát pred 25. rokmi. Ovláda 5 základných abecied – italiku, gotiku, unciálu, anglickú kurzívu a modernú kaligrafiu. Pri práci používa tradičné namáčacie kovové pierka so širokým hrotom alebo plniace kaligrafické perá. Jej obľúbeným nástrojom je v posledných rokoch aj kaligrafická fixka a tzv. dámske pierko.

Keď objavila majstra slovenskej ornamentiky Štefana Leonarda Kostelničáka, pocítila obrovskú inšpiráciu a začala spájať krasopisný text s ornamentom.

Časom tak vznikli prvé väčšie diela ako Hymna Slovenskej republiky, báseň Modlitba za Slovensko od Milana Rúfusa, známa pieseň Slovensko moje, otčina moja a aktuálne Hymna Matice slovenskej alebo Roľnícka hymna.

Pri výbere textu hľadá piesne, básne (alebo ich úryvky), v ktorých autori vyjadrujú lásku k vlasti, tradičné hodnoty a ospevujú krásu slovenskej prírody. Ako povedal pán Kostelničák: „Práca musí byť výplodom duše a srdca“, a ako dodáva Janka Budinská – aby myšlienka diela povzniesla a inšpirovala slovenského ducha.

Na vernisáži sa zúčastnilo množstvo obdivovateľov tohto umenia a zástupcovia samosprávy a kultúrnych zariadení okresu Žilina.

Spracovala Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

 

 

2024-04-11T10:50:03+00:0011 apríla 2024 |Žilinský kraj|
X