Workshop klasického tanca v Humennom


//Workshop klasického tanca v Humennom

Matičný Folklórny súbor Chemlon a Detský folklórny súbor Chemloňáčik, ktoré pôsobia pri Súkromnej základnej umeleckej škole Kudlovská Humenné, sú na medzinárodných folklórnych a tanečných festivaloch konfrontovaní s tými najlepšími svetovými tanečnými kolektívami, najmä z Ázie a krajín bývalého východného bloku. Naša snaha o kvalitatívny rast mladých tanečníkov v našich súboroch bola korunovaná príchodom renomovaných tanečných pedagógov manželov Marušinovcov na SZUŠ Kudlovská. Zaviedli nový systém práce, doc. Marušin postavil cez 20 choreografií z nášho regiónu, úspechy sa dostavili, ale týmto sa to nekončí, hľadajú stále nové a nové metódy práce s našimi žiakmi. Minulý týždeň zorganizovali v priestoroch SZUŠ Kudlovská tanečný workshop klasického tanca pre pedagógov, žiakov a študentov. Lektorkou workshopu bola renomovaná pedagogička klasického tanca doc. Jarmila Vondrová z tanečného konzervatória v Brne. Pre všetkých zúčastnených to bol nezabudnuteľný zážitok. Veď možnosť pracovať s pedagógom, ktorý pripravuje na profesionálnu kariéru hviezdy českého baletu, nie je v našom meste bežná záležitosť a nám sa táto možnosť naskytla len vďaka doc. Marušinovi, riaditeľovi našej školy, ktorý má kontakty na profesionálnych tanečných umelcov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Pani Jarmila Vondrová ocenila flexibilitu, nadšenie a bezprostrednosť našich žiakov. Pochvalou nešetrila ani na prácu našich pedagógov a ponúkla ďalšie možnosti spolupráce. Táto udalosť nebola jednorazová. V podobných aktivitách chceme pokračovať a už na budúci rok máme dohodnuté ďalšie podujatie 2 workshop zameraný na tance iných národov. Lektorom bude tanečný odborník z Poľska. Okrem našich pedagógov a žiakov poskytneme možnosť zúčastniť sa aj záujemcom z iných umeleckých škôl a súborov.

 

Mgr. Miroslav Kerekanič,
člen Výboru MS

2019-12-02T14:48:46+00:002 decembra 2019 |Prešovský kraj|
X