XXXII. slávnosti svätého Gorazda v Kútoch 2021


//XXXII. slávnosti svätého Gorazda v Kútoch 2021

K najvýznamnejším mesiacom na Slovensku z hľadiska kresťanských, národných a kultúrnych tradícií patrí bezpochyby mesiac júl. Začiatkom mesiaca sa každoročne konajú celonárodné oslavy štátneho a cirkevného sviatku svätých Cyrila a Metoda, ktoré majú hojné zastúpenie aj na regionálnej a lokálnej úrovni. Koniec mesiaca patrí menej propagovaným, no o to významným oslavám svätého Gorazda a spoločníkov. Liturgická spomienka sv. Gorazda a spoločníkov sa podľa kalendára Rímskokatolíckej cirkvi slávi na Slovensku 27. júla. V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi je uctievaný v rámci skupiny svätých sedmopočetníkov tiež 27. júla.

Jedným z podujatí, ktorého poslaním je približovať život a dielo prvého po mene známeho slovenského vzdelanca a svätca Gorazda a tým napomáhať k šíreniu jeho kultu a úcty, sú každoročné slávnosti svätého Gorazda v Kútoch. Tohtoročný  XXXII. ročník sa uskutočnil tento víkend pod záštitou predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a starostu Kútov Branislava Vávru. Ich organizátormi sú Rímskokatolícka cirkev a Obec Kúty, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Matica slovenská, Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, Cyrilometodská spoločnosť Bratislava a Miestny odbor Matice slovenskej Kúty.

Program tohoročných slávnosti začal v Kútoch už v sobotu 24. júla 2021 a pokračoval Gorazdovským dňom v nedeľu 25. júla 2021 slávnostnou sv. omšou v Rímskokatolíckom kostole sv. Jozefa Pestúna. Celebrantom bol vdp. František Moško, správca farnosti Kúty. Po skončení omše sa pri Pamätníku zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku uskutočnil spomienkový akt pod názvom „Kúty – Betlehem slovenskej svätogorazdovskej tradície.“ Slávnostné príhovory predniesol za Maticu slovenskú tajomník RNDr. Ján Seman, PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda a predseda Prezídia Matice slovenskej a Ing. Jakub Rosa, poslanec obecného zastupiteľstva Kúty.

Ako zdôraznil vo svojom príhovore tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman, pestovanie svätogorazdovskej tradície v spojení s liturgickou úctou tohto slovenského svätca má pre Slovákov zásadný kultúrno-historický význam. Je svedectvom ducha slovenského národa už v jeho počiatkoch sa prejavujúceho v takej intenzite, že bol schopný darovať svetu hrdinského svätca a vynikajúceho vedca a učiteľa. „Naši národovci, otcovia národa aj zakladatelia Matice slovenskej siahali po cyrilo-metodskom odkaze, lebo bol základom našej vedy a školstva. Toto naše najcennejšie dedičstvo sa prejavilo v troch dimenziách: v kresťanskej viere, v národnej reči a písme a v cirkevnej a politickej samostatnosti. Tieto tri piliere slovenskej existencie aktívne budoval náš slávny praotec sv. Goraz,“ dodal J. Seman. Nech je spomienka na tohto slávneho svätca stále živá.

Text: RNDr. Ján Seman, tajomník MS

Foto: Lukáš Havlík, Členské ústredie MS

RNDr. Ján Seman, tajomník MS

PaedDr. Miroslav Holečko

predseda Spoločnosti svätého Gorazda

a predseda Prezídia Matice slovenskej

Pamätník zrodu svätogorazdovskej tradície

 

 

 

2021-07-30T13:20:06+00:0028 júla 2021 |Trnavský kraj|
X