Z jubilejného koncertu v Králi


//Z jubilejného koncertu v Králi

Viva la musica! Týmto hudobným pozdravom privítali členky spevokolu dcérocirkvi ECAV Kráľ – Abovce svojich priaznivcov na jubilejnom koncerte. Uskutočnil sa v nedeľu 19. septembra 2021 v evanjelickom kostole v Králi pri príležitosti 30. výročia založenia  spevokolu.

Áno, je to tak. V roku 1991 mladé dievčatá vo veku 14 – 16 rokov Alena Kočová, Eva Hrušková, Denisa Antalíková s nadšením zakladajú mládežnícky spevokol. V počiatočných vystúpeniach počas služieb Božích na výročité sviatky zaznievali najmä mládežnícke piesne. Postupom rokov spevokol vystupoval aj pri iných príležitostiach, menil sa jeho repertoár a z mládežníckeho spevokolu sa v r. 1997 vyformoval dvojhlasný spevokol, ktorý pracuje dodnes. Za 30 rokov svojej existencie v spevokole účinkovalo viac ako 90 bratov a sestier. Napriek zmenám v obsadení spevokolu sa jeho aktivity rozširujú. Vystupuje vo fíliách patriacich do Cirkevného zboru ECAV Tornaľa, v obci Kráľ a Abovce častokrát účinkuje pri občianskych príležitostiach, na stretnutí rodákov – Novoklenovčanov pri výročiach návratu otcov z Podkarpatskej Rusi na Slovensko. Spevokol získal v roku 2015 bronzové pásmo na Festivale chrámovej piesne Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V roku 2018 svojím programom reprezentoval dcérocirkev ECAV  Kráľ-Abovce a vlastne aj cirkevný zbor na VI. Evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene.

Zostavená dramaturgia jubilejného koncertu ukázala vývoj spevokolu za posledných desať rokov. A tak mnohé piesne z evanjelického spevníka či zborových spevov ECAV spievali spolu so spevokolom jeho bývalí členovia z auditória a svojím aplauzom, nadšením povzbudzovali účinkujúcich. Spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce vystúpil pod taktovkou Zuzany Esztergályosovej, ktorá spevokol diriguje od r. 2009. Hovoreným slovom sprevádzal Ondrej Hruška. Scenár koncertu zostavila Zuzana Hrušková, ktorá organizačne vedie spevokol sedemnásť rokov. Súčasní aj minulí členovia spevokolu v programe poďakovali všemohúcemu Bohu  za milosť, lásku a požehnanie, ktoré ich sprevádza za celý čas existencie spevokolu. K oslávencom patrili aj  Monika Karolová a Zuzana Karolová. Sestry, ktoré  v spevokole účinkujú od jeho založenia do dnešných dní, teda plných tridsať rokov. Túto vzácnu chvíľu v žití im pripomenú ďakovné listy, ktoré prevzali od brata farára Marcela Ištvána.  Kvetiny darované každej členke spevokolu Annou Kačalovou a Máriou Slopovskou, ich povzbudenie ako aj ďakovné slová Jána Antalíka umocnili slávnostnú atmosféru nedeľného popoludnia, o čom svedčia aj fotografie.

A kto sa chcel pozrieť na prácu spevokolu bližšie, mal tu možnosť v Zborovom dome v Králi. Na baneroch tu boli vystavené fotografie, ktoré zachytávajú  premeny spevokolu, členov, miesta, obce, chrámy, v ktorých za 30 rokov svojej existencie účinkoval. Spev v chráme vystriedali vzájomné rozhovory, povzbudenia, spomienky ale i bilancovanie  na nádvorí zborového domu.

Za podporu jubilejného koncertu členky spevokolu vyslovujú poďakovanie dcérocirkvi ECAV Kráľ – Abovce, Miestnemu odboru Matice slovenskej v Králi a všetkým bratom a sestrám, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii podujatia.   Ďakujeme Darcovi všetkých dobrých darov, Pánu Bohu za dar spevu, za jeho láskavé vedenie i za to, že nás posilňoval pri prípravách tohto radostného dňa.

Ing. Zuzana Hrušková

členka MO MS v Králi

2021-10-13T09:17:29+00:0013 októbra 2021 |Banskobystrický kraj|
X