Za matičnou spoluprácou na krajanskom poli v roku 2019


/, Správy z krajov, Zahraničie/Za matičnou spoluprácou na krajanskom poli v roku 2019

Od roku 2018 sa Krajanské múzeum MS snažilo posilniť prenos informácií smerom ku členskej základni MS tak, aby sa požiadavky krajanov dostávali bližšie k členom MS a zároveň, aby sa prosby matičiarov dostávali za hranice SR. Niektorí riaditelia DMS a predsedovia MO MS počas roka 2019 pripravili mnohé, veľmi hodnotné podujatia, ktorými sa posilnila celková práca Matice slovenskej v oblasti krajanskej problematiky, najmä v oblasti udržiavania a budovania stykov.

V Trnavskom kraji spolupracovali s krajanmi najmä DMS Galanta a MO MS Budmerice. Začiatkom roku 2019 na pozvanie predsedníčky MO MS Budmerice (v spolupráci s inými inštitúciami) boli pozvaní na Slovensko študenti lýcea J. G. Tajovského a divadelní ochotníci z rumunského Nadlaku, ktorí odohrali inscenáciu Kubo.

DMS Galanta poskytol svoje priestory krajanom zo Slovenského Komlóša, ktorí tu prezentovali slovenskú dolnozemskú literatúru. V máji DMS Galanta v spolupráci so školskými zariadeniami pripravil trojdňový pobyt slovenských študentov v Srbsku. Delegácia žiakov a učiteľov navštívila ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Ešte v tom istom mesiaci DMS Galanta vítal mladých krajanských divadelníkov zo SKOS Detvan, zo srbského Pančeva, ktorí sa predstavili s divadelným predstavením Rozmarín. DMS Galanta im pripravil trojdňový poznávací pobyt.

V Žilinskom kraji s krajanmi i v tomto roku systémovo spolupracoval najmä MO MS Trstená. Ten v roku 2019 pripravil najmä podujatia v spolupráci s krajanmi v Poľsku, a to: odhalenie busty M. R. Štefánika v Trestnej, poznávací pobyt za krásami Slovenska, účasť matičiarov na položení základného kameňa Domu slovenskej kultúry v Jablonke, I. národný výstup Slovákov na Babiu Horu, účasť na folklórnych slávnostiach pod Osobitou v Oraviciach, recepcia u konzula Tomáša Kašaja v rámci osláv SNP v Krakove, tradičné pečenie šišiek v Podvlku, oblátkové stretnutie v Jablonke a podpora podujatia Spolku Slovákov v Poľsku – Fašiangy – Ostatky v Krempachoch. Taktiež MO MS Trstená v roku 2019 usporiadal spoločné stretnutie s členmi Matice slovenskej z Međuriča z Chorvátska.

V Nitrianskom kraji spoluprácu realizuje najmä DMS Nitra, ktorý v roku 2019 pripravoval aktivity najmä s krajanmi žijúcimi v Chorvátsku. Už 10 rokov Miestny odbor Matice slovenskej v Čakajovciach má oficiálne nadviazanú družobnú spoluprácu s Maticou slovenskou Osijek v Chorvátskej republike. O rok neskôr sa k tejto spolupráci pripojil aj Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce. Každoročne sa tak matičiari stretávajú raz na Slovensku, raz v Chorvátsku. V minulom roku matičiari boli prítomní na Dni slovenskej kultúry v Osijeku, ktorý sa konal po tretíkrát. V rámci neho boli Slováci súčasťou otvorenia výstavy ručných prác a fotografií pod názvom „10 rokov spolupráce Matice slovenskej Osijek a Matice slovenskej Čakajovce“. V kultúrnom programe u krajanov vystúpili aj súbory z MO MS Janíkovce – Fsk Janíkovská studnička, Dražovce – Detská folklórna skupina pri FSk Tradícia a KUD Kompletinci. Mesto Osijek bolo nasledujúci deň hostiteľom aj ďalšieho veľkého podujatia – 25. ročníka detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku.

Matičiari boli prítomní i na Dňoch Kulpína 2019. Na oslavách reprezentovala Mužská spevácka skupina Lidovec, ktorá pôsobí pri MO MS v Solčanoch. Oslavy podporili aj predsedovia MO MS Solčany a Továrniky, Jaroslav Hačko a Fratišek Ďurina.

V októbri FS Tradícia pracujúca pri MO MS Dražovce vystúpila na folklórnom festivale  v Oradei, v Rumunsku. Organizátorom podujatia bola Miestna organizácia Spolku Slovákov a Čechov v Rumunsku v Oradei.

Na jeseň 2019 MO MS Továrniky pozval KUS Zvolen – Kulpín na divadelné vystúpenie do Topoľčian.

Matičiari z okolia Nitry zabezpečili účasť matičného futbalového tímu na Turnaji poznania v rumunskej Oradei. Tím zostavil predseda športového odboru MS, Ľubomír Kleštinec.

V Banskobystrickom kraji s krajanmi spolupracoval v roku 2019 DMS Banská Bystrica a MO MS Zvolenská Slatina, ktorí pripravili koncertné vystúpenia pre  krajanov zo Srbska a Čiernej Hory. Navštívili Šíd a čiernohorské mesto Tivat, kde odohrali spevácke koncerty. Oba matičné subjekty pozvali krajanov z Rumunska na Slatinský jarmok, kde FS Cerovina z Rumunska odtancoval typické bihorské tance. Taktiež s krajanmi pracovalo aj OP Hrušov. V roku 2019 sa podieľal na príprave festivalu Hontianska paráda za účasti FS Cerovina z Čerpotoku (Rumunsko) a FS Klasy zo Starej Pazovy (Srbsko).

Aj v minulom roku krajania z Rumunska pozvali matičný folklórny súbor na XV. ročník medzinárodného folklórneho festivalu v Čerpotoku. V roku 2019 Maticu slovenskú reprezentovala FS Geľovianka pôsobiaca pri MO MS Sebechleby.

Z Košického a Prešovského kraja celoročne spolupracujú s krajanmi z Ukrajiny pracovníci z DMS Michalovce a tiež OP Vranov nad Topľou. Ich spolupráca sa celoročne realizuje osobnou účasťou na jednotlivých podujatiach Oblastno-kultúrnej organizácie Matica slovenská v Užhorode a výmenou folklórnych a speváckych telies medzi oboma stranami.

KM uskutočnilo viaceré služobné cesty do zahraničia. Zúčastnilo sa 50. výročia slovenských aktivít v Prahe, udeľovania Ceny Ondreja Štefanka a vedeckej konferencie v rumunskom Nadlaku, XV. ročníka Mládežníckeho festivalu v Čerpotoku (Rumunsko), osláv 100. výročia gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a dní Slovenského zahraničia v Rakúsku. Delegácia funkcionárov MS bola prítomná na Slovenských národných slávnostiach v Srbsku a XXI. ročníku prehliadky sólistov ľudovej piesne v Nadlaku Cez Nadlak je…

Zuzana Pavelcová

 

X