Za MUDr. Viliamom Hafnerom


//Za MUDr. Viliamom Hafnerom

Keď niesol smútočný sprievod Ratibořickým údolím truhlu s Teréziou Panklovou – Babičkou, kňažná zo zámku so smutným povzdychom riekla: Šťastná to žena!

Keď som dostal ráno 1. novembra t. r.  správu o tom, že môj dobrý priateľ Vilko Hafner ukončil svoju pozemskú púť, tiež som si povzdychol: Šťastný to muž!

Boh má svoje plány s každým  z nás. Aké úžasné: Pravá noha na akcelerátori bežiaceho motora a pravá ruka, ktorou sa obsluhuje rýchlostný stupeň, znehybnená. My, čo sme ho poznali, vieme, že sme týmto dňom schudobneli a zoslabli. Jeho celoživotný status bol postavený na mocných pilieroch, ktoré neboli rozochvené žiadnymi živlami: Láska k národu a vlasti. Ako 80-ročný sa dôstojne rozlúčil s členmi KR Matice slovenskej v Trnave. Ani potom však, až do konca, nechýbal ani na jednom z jej zasadaní. Múdry a rozvážny, prepotrebný. Zotrval do konca.

Profesionálne bol ako lekár predurčený na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Liečil, radil, pomáhal. Telu i duchu. Ďalším jeho pilierom s vyleštenou armatúrou bola muzika. Bytostne ju vnímal ako dar od Stvoriteľa, ktorý má byť tou najvzácnejšou ingredienciou duchovnej potravy človeka. Svoju energiu mal nastavenú na najdlhšiu – celoživotnú trať. Veď ktoráže iná obec organizuje v súčasnosti 34. hudobnú jar, či 22. hudobnú jeseň?

Jeho pozvaniu na koncerty som nevedel odolať, aj keď bolo treba prejsť autom sto kilometrov. V chráme sv. Michala som na prvom koncerte zažil šok. Sám som účinkoval na stovkách vokálnych hudobných koncertov vo svete a za nepatričný bol považovaný potlesk medzi jednotlivými hudobnými časťami. Stávalo sa to často aj v známych konglomeráciách. V Cíferi – plný kostol starých, mladých poslucháčov, dirigent skončil so zdvihnutými rukami a v kostole nikto ani nedýchal. Myšlienka neprerušená, dojem zachovaný. Príďte si to overiť.

Nikdy sa ma pri rozlúčke Vilko nezabudol opýtať: Peťko a na budúce prídeš? A možno neprísť?

Je na Vás, milí Cíferčania, aby ste tú rýchlostnú páku uviedli bez prestávky do činnosti!

Peter Kozolka

 

2019-11-17T19:49:45+00:0017 novembra 2019 |Trnavský kraj|
X