Za nami je už 4. ročník TAPI pre Galantu


//Za nami je už 4. ročník TAPI pre Galantu

Mesiac júl sa v Galante niesol v znamení výroby tapisérií. Ako som už písala, začiatok projektu – prvý júlový týždeň, bol venovaný deťom, ktoré sa stretávali v Dome Matice slovenskej s profesionálnymi výtvarníčkami Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX z Bratislavy.

Po ukončení práce s deťmi sa pokračovalo v Neogotickom kaštieli v Galante s verejnosťou. S finančnou podporou mesta Galanty, v úzkej spolupráci s MsKS Galanta, OZ Na záchranu NK, ZUŠ Galanta prebiehal už 4. ročník Medzinárodného sympózia TAPI pre Galantu, ktoré je zasvätené práci výtvarníkov s laickou verejnosťou vždy v doobedných hodinách, neskôr výtvarníci tvoria individuálne.

Počas 3 týždňov práce ovčím rúnom – týmto originálnym slovenským patentom – sa vystriedalo počas tvorenia viac ako 15 profesionálnych výtvarníkov a množstvo účastníčok, ktoré si s podporou umelkýň vytvorili obrazy namaľované ovčím rúnom.

Po prvotnom zapracovaní nasledovalo zabodanie vlny v špeciálnej továrni. Potom sme tapisérie priviezli späť do kaštieľa, kde sme ich nainštalovali a pripravili na slávnostné otvorenie výstavy. Uskutočnilo sa v piatok 26. júla 2019, v Severnom a Južnom krídle Neogotického kaštieľa, ale aj na nádvorí NK.

Slávnostné otvorenie výstavy uviedlo quarteto gitaristov pod vedením pána učiteľa ZUŠ Sládkovičovo Mariána Junga.

Úvodné slovo patrilo právom pánovi Petrovi Kolekovi, ktorý zastupoval MsKS, ale aj mesto Galanta. Neskôr nasledovalo krátky príhovor riaditeľky Domu MS Galanta, ktorá projekt zastrešuje, a na záver sa prihovorila účastníkom pani Ľuba Suchalová Harichová, ktorá vedie projekt z odbornej stránky.

Po vyzvaní na prehliadku výstavy za zvukov gitary sa účastníci otvorenia výstavy rozišli po priestoroch kaštieľa, kde to na chvíľu ožilo vravou, priateľskými rozhovormi či fotografovaním pred dielami.

Tohtoročný projekt TAPI pre Galantu sme úspešne uzavreli s konštatovaním, že prebehol úspešne. RTVS nahrala aj krátku reportáž, ktorá bola odvysielaná 20. júla v Hlavných správach. Časť vytvorených tapisérií – v Severnom krídle NK bude vystavená do konca augusta 2019. Srdečne Vás na ňu pozývame a už teraz sa tešíme na TAPI pre Galantu 2020.

Zlatica Gažová,
Dom Matice slovenskej Galanta

2019-07-31T14:34:32+00:0031 júla 2019 |Trnavský kraj|
X