Zabudnutí bernolákovci už nie sú zabudnutí


//Zabudnutí bernolákovci už nie sú zabudnutí

Deň pred ukončením roka 2023 sa v priestoroch Inštitútu sociálnych práv uskutočnilo podujatie, ktorým sme si priblížili začiatky slovenského národného obrodenia.

Prednášku pod názvom Zabudnutí bernolákovci viedla riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková.

Prednášajúca sa v úvode zamerala na predstavenie bernolákovskej družiny, ktorá tvorila prvý prúd slovenského národného obrodenia. Formovala sa v generálnom seminári v Bratislave. Oboznámili sme sa s osobou Antona Bernoláka, vedúcej osobnosti bernolákovskeho hnutia. Venovali sme sa ceste k prvej spisovnej slovenčine, ktorá bola uzákonená na základe západoslovenského nárečia. Predstavili sme si Slovenské učené tovarišstvo, spolok, ktorý svojou činnosťou šíril slovenský jazyk a literatúru, upevňoval povedomie o vlastnej národnej svojbytnosti a pocit národnej spolupatričnosti. Nezabudli sme na Osvaldovu družinu, ktorá bola akýmsi pokračovaním prvotných bernolákovcov. Združovala katolícku vedeckú inteligenciu. Výsledkom ich činnosti bolo trojzväzkové dielo Tovaryšstvo. Toto dielo bolo pomníkom vďaky voči bernolákovskemu dedičstvu a predstavuje bohaté poznatky o osobnostiach bernolákovskeho hnutia. František Richard Osvald bol jedných z prvých štyroch čestných predsedov Matice slovenskej po jej oživotvorení v roku 1919.

Rozprávali sme o ekumenizme bernolákovcov a štúrovcov a rozobrali sme si symboliku slávneho obrazu Martina Lackoviča, ktorý zobrazuje štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode. Obe skupiny mali spoločný cieľ a to rozvoj slovenského národa. A v rámci toho sa dokázali vzájomne zjednotiť.

Zhrnuli sme si zásluhy bernolákovcov, vďaka ktorým sa podnietila aj kultúrno-organizačná činnosť evanjelikov, začali sa organizovať národné sily, pripravila sa cesta pre druhú kodifikáciu spisovnej slovenčiny, začala sa šíriť cyrilometodská tradícia, prebudilo sa národné povedomie a snaha vzdelávať sa.

Prednáška sa skončila predstavením zabudnutých osobností bernolákovskeho hnutia, ktorých výročia sme si pripomenuli v roku 2023: Jozef Emmanuel, Štefan Hýroš, Štefan Závodník, Ondrej Závodník, Ondrej Mesároš a i.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

Foto: Ing. Dávid Diczházy

 

2024-02-02T09:51:07+00:002 februára 2024 |Košický kraj|
X