Zachovávanie slovenskej ľudovej kultúry na Zakarpatí


/, Zahraničie/Zachovávanie slovenskej ľudovej kultúry na Zakarpatí

Na území Zakarpatskej Ukrajiny v meste Velykyi Bereznyi dodnes žijú potomkovia slovenských prisťahovalcov z regiónu Liptov. Táto menšina sa snaží zachovávať zvyky a tradície svojich predkov. Vo Veľkom Bereznom sa v kostole vedie bohoslužba v slovenskom jazyku a kostol navštevujú aj deti z okolitých obcí, no jazyk sa pomaly vytráca z tohto regiónu. Vo svojom voľnom čase sa venujú ľudovému umeniu, najmä spevu, tancu a hudbe. Z tohto dôvodu tu vznikla aj spevácka skupina „Liptáci“, ktorí spievajú piesne v slovenskom jazyku. Nie je prekvapením, že sa venujú propagácii folklóru a úspešne reprezentujú na regionálnej a celoštátnej úrovni, dokonca aj na medzinárodných podujatiach, či už na Matičných dňoch v Trnave, Vivedzene kačura v Bardejove (Slovensko) a iných. Dňa 15. februára 2019 sa na pôde Farského úradu vo Veľkom Bereznom na Ukrajine stretli členovia FSk Liptáci a ďalší občania mesta, ktorí sa rozhodli založiť v meste V. Bereznyi Miestny odbor Matice slovenskej. Na úvod prítomných privítala členka prípravného výboru Olha Sabolchi. Na zakladajúcom valnom zhromaždení si spomedzi svojich 11 členov zvolili za predsedu MO MS pána Yaroslava Revaya. Na valnom zhromaždení sa zúčastnil tiež Mgr. Miroslav Gešper, vedúci OP MS Vranov nad Topľou, delegovaný Členským ústredím a poverený pomocou pri založení MO. Práve snaha o zachovanie kultúrneho dedičstva, zoznámenie širokej verejnosti so zvykmi, ľudovým umením a udržiavanie tradícií našich predkov viedla členov FSk Liptáci k tomuto rozhodnutiu. MO bude aktívne prispievať k organizovaniu podujatí zameraných hlavne na zachovanie ľudových zvykov a odovzdanie tohto bohatstva budúcim generáciám, starať sa o ochranu pamätných miest a objektov slovenskej národnej kultúry na Ukrajine.

Miroslav Gešper

X