Zájazd na Moravu


//Zájazd na Moravu

Obec Zeleneč v spolupráci s Mikroregiónom 11 plus organizujú zájazd na Moravu (Velehrad, Modrá, Mikroregión Buchlov) dňa 9. 10. 2019, takto znela ponuka pre našu obec, ktorá je súčasťou Mikroregiónu 11 plus.

Pätnásť našich spoluobčanov, z toho 13 matičiarov, prejavilo záujem a tak sme sa na ňom v tomto počte aj zúčastnili. A že to bol veľmi pekný zážitok tak to mi môžete veriť. Z obcí Mikroregiónu 11 plus sa nazbieralo takmer 200 účastníkov zájazdu, z toho 1 autobus bol žiakov Základnej školy v Zelenči. Podujatie bolo organizované v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Tu bol zámer, aby skupiny seniorov, ako aj žiakov formou spoločného zážitkového podujatia mohli zažiť zaujímavé momenty, vrátane spoločnej komunikácie a výmeny názorov a skúseností či pohľadov na zaujímavé témy.

Organizátori zájazdu spracovali podrobný program, a tak sme o 7.30 hod. vyrážali z Abrahámu do Voderád, kde pristúpilo ďalších 22 a v Zelenči 6 účastníkov. Sprievodcu nám robil starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička. Cesta ubiehala veľmi rýchlo, zrána nám začalo pršať, ale príchodom na Moravu sa počasie ustálilo a bolo síce oblačno, ale veľmi príjemne.

Našou prvou zastávkou bol Velehrad. Prezreli sme si okolie baziliky, zúčastnili sme sa na sv. omši, ktorú slúžil Th. Mgr. Jozef Lehotský, správca farnosti v Zelenči, a prezreli sme si baziliku zvnútra. Tu nás už sprevádzal starosta Velehradu Mgr. Aleš Margental, ktorý nám podal aj informácie o Velehrade.

Velehrad má 1 171 obyvateľov, leží neďaleko Uherského Hradišťa a je to najznámejšie pútnické miesto na Morave, jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Českej republike. Jeho korene siahajú až do doby príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Moravu. V roku 1990 navštívil Velehrad vtedajší pápež sv. Ján Pavol II., svätú omšu celebroval pred bazilikou 22. 4. 1990. Na pamiatku jeho návštevy je pred bazilikou umiestnený veľký kríž.

V roku 2008 bola bazilika s priľahlými budovami vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti pôsobia na Velehrade 3 katolícke rády (rehole), a to jezuiti, Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda a Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia. Každoročne sa tu 5. júla – pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda – koná národná púť na Velehrad.

Potom už nasledovala prehliadka výstav v turistickom centre: výstava Otmara Olivu pod názvom „Príbeh sochy“, výstava svadobných fotografií a historických predmetov Velehradu. Záujemci si mohli zakúpiť aj upomienkové predmety.

Vo Vegacentre Velehradu bol pre všetkých účastníkov pripravený chutný obed.

O 13. hod. nás už podľa stanoveného programu čakal v Modrej starosta obce Miroslav Kovářík.

Oboznámil nás s prehliadkou Modrej, ktorá začala v sladkovodnej a botanickej expozícii, pokračovala prehliadkou skanzenu a ochutnávkou rôznych druhov pálenky v pálenici. Tu si mohli účastníci zájazdu posedieť pri ochutnávke kvalitnej moravskej pálenky, káve, čaji a zakúpiť rôzne alko a nealko produkty pre vlastnú potrebu.

Čas pomaly plynul a účastníci nastupovali do pristavených štyroch autobusov. Keď sa všetky naplnili a každý mal svojho suseda, aby sme na Morave niekoho nezabudli, pobrali sme sa domov. Čakala nás naša domovina, prekrásne Slovensko, ktoré skrýva taktiež množstvo miest a pamiatok na ktoré môžeme byť právom hrdí.

Poďakovanie za zorganizovanie zájazdu patrí obci Zeleneč a Mikroregionu 11 plus. Určite tu bolo vynaložené množstvo energie, času, avšak výsledok stál za to. Veríme, že v tomto duchu bude spolupráca v rámci mikroregiónov pokračovať aj naďalej.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

2019-10-25T08:46:31+00:0025 októbra 2019 |Trnavský kraj|
X