Základný kameň Domu slovenskej kultúry v Jablonke


/, Zahraničie, Žilinský kraj/Základný kameň Domu slovenskej kultúry v Jablonke

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej sa v podvečer 6. júla 2019 zúčastnili na významnom krajanskom podujatí organizovanom Spolkom Slovákov v Poľsku – položení základného kameňa Domu slovenskej kultúry v Jablonke, pred ktorým sa ale niektorí slovenskí krajania zúčastnili v doobedňajších hodinách na prvom Národnom výstupe Slovákov na Babiu horu.

Na slávnosti sa zúčastnili aj podpredseda Slovenskej národnej strany Anton Hrnko, podpredseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Juraj Soboňa, generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Adrián Kromka a generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, ktorí spoločne osadili základný kameň prvého Domu slovenskej kultúry na hornej Orave. Stavbu Domu slovenskej kultúry, ktorá je pôvodne spoločnou iniciatívou bývalého poľského prezidenta Lecha Kaczynského a bývalého slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča, finančne podporila vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky. Slovenská diplomacia zohrala dôležitú úlohu pri realizácii uvedeného projektu. A. Hrnko vo svojom príhovore zdôraznil: „Na severnej Orave a Spiši žije stále veľa hrdých Slovákov, ktorí si zachovávajú svoju národnú identitu. Teší ma, že naši poľskí krajania nezabúdajú na svoju krásnu vlasť.

Pokračovaním tohto podujatia bol 7. júla 2019 na hornej Orave a severnom Spiši už v poradí 26. ročník Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku. Festival organizovaný Spolkom Slovákov v Poľsku už tradične prináša krajanom a hosťom zo Slovenska predstavenia súborov, sólistov, hudobníkov a umelcov prezentujúcich slovenskú kultúru.

Veríme, že vybudovaním Domu slovenskej kultúry v Jablonke, na ktorom už začínajú rásť múry, sa umožní i naďalej rozvíjať a upevňovať veľmi dobrú vzájomnú priateľskú, krajanskú spoluprácu.

Mgr. Frančeková Jana,
MO MS Trstená

foto Bednár Kamil

X