Žarnovický fašiang 2020


//Žarnovický fašiang 2020

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Je to vlastne prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

Žarnovickí matičiari tradíciu neporušili ani tentoraz. Na posledný deň pred Popolcovou stredou, teda tentoraz na utorok 25. februára, zorganizovali fašiangový sprievod v maskách. Záujemcovia o účasť v ňom sa aj stretli pred kultúrnym domom. Presne o 15. hodine zahrala živá hudba pod vedením Jaroslava Repiského zo Župkova úvodnú fašiangovú pesničku a „nástupom“ Prameňáčok pod vedením Irmy Dankovej a hudobnému sprevádzaniu harmonikárky Marty Staňovej, pričom medzi nimi bola aj predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová. Tie boli prezlečené (aj s jednou hosťkou) za spoločný blok „Služby“, a tak bol vlastne začiatok sprievodu kompletný. Okrem viacerých masiek hneď zaujala aj dvojica vraj „Rakárskej“ cirkvi či takmer originálny policajt.

Po privítaní tajomníkom Miestneho odboru Matice slovenskej Ing. Jozefom Pieckom „vyrazili“ na plánovanú trasu. Rovnako ako po predchádzajúce roky, aj teraz hudobníkov viezol voz, aby sa im lepšie hralo i spievalo. Počas sprievodu ho však využili aj deti s mamičkami. Trasa bola takmer totožná ako v minulom roku. Maskovaní, no v značnej časti „nemaskovaní“ fašiangovníci sa premiestnili popri Kľakovskom potoku a časti Ulici slobody. Zastavili sa pri Dennom centre Žarnov. Predseda Rady DC Ján Hajnovič st., daroval slaninu a členky DC účastníkov bohato pohostili tekutinou, aby im lepšie kráčalo a hudobníkom lepšie hralo. Samozrejme, nasledovala tancovačka snáď všetkých prítomných. Novinkou bolo „zájdenie“ do Ul. Ladislava Osvalda, ale v podstate so žiadnym efektom. Ďalšia trasa viedla popri hasičskej zbrojnici na Ul. Fr. Kráľa, kde bola ďalšia zastávka pri novšej bytovke oproti cintorínu. Fašiangovníci potom pokračovali po Kľakovskej ulici na Ul. Fr. Kráľa popri verejnom detskom ihrisku, „kotolni“ na Mierovú ulicu. Tu dospelých fašiangovníkov pohostili tekutinou pripravenou zástupkyňou primátora jej susedia, keďže nebola doma. Do košíka pridali aj fľašu silnejšej tekutiny. Ako neskôr podstatná časť fašiangovníkov zistila, nemohla tak urobiť osobne, pretože sama bola maskovanou účastníčkou sprievodu. Po viac ako hodine sa asi šesťdesiatka fašiangovníkov „dostala“ späť pred kultúrny dom. Pri jeho vchode dospelých účastníkov tekutinou počastoval Miloš Zavažan. Vo vestibule KD už čakalo pre toto podujatie typické občerstvenie – šišky s lekvárom a sladký čaj. To bolo tentoraz určené prednostne pre maskovaných účastníkov. V spoločenskej sále kultúrneho domu ešte nasledovalo ocenenie naj-masiek. Vyhodnotila ich dvojčlenná komisia, ktorú tvorila hospodárka MO Bc. Renáta Štefanková a členka MO Radka Pacalajová. Z detí ocenenie (vo forme taštičky so sladkosťami), bez určenia poradia, získali: „Čertica“ (Lenka Lováseková), „Mačička“ (Ellie Lukas) a „Kazisvet IV“ (Damián Pavlík). Z dospelých boli (obdobne aj s maličkou fľaštičkou šumivého sektu): „Kovboj“ (Ján Udička – poslanec MsZ za mestskú časť Žarnovická Huta), „Dôstojný pán“ (Roland Hanus) a „Čudný pán polesný“ (Janka Brigantová). Zvláštnymi cenami (maličkým šumivým sektom) ocenili aj masku „Atypický policajt“ (Ing. Alena Kazimírová – zástupkyňa primátora mesta) a „Záhadná pani v klobúku“ (Helena Považanová). Keďže detských masiek nebolo veľa, organizátori sladkosťou ocenili aj 6 ďalších detí.

V mene organizátora patrí aj tentoraz vďaka všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili, zvlášť všetkým, ktorí mali masky. Teší skutočnosť, že účastníkov sprievodu aspoň podporou z okien či okoloidúcich podporilo väčšie množstvo ľudí ako v minulom roku. Samozrejme, že vďaka patrí aj Mestu Žarnovica, keďže podujatie bolo realizované s jeho finančnou pomocou ako aj bezplatným zapožičaním priestorov kultúrneho domu a jednému zamestnancovi oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ. No a za organizovanie bezpečného sprievodu patrí poďakovanie dvom príslušníkom mestskej polície.

I napriek tomu, že účasť mohla byť väčšia, ako organizátori očakávali (isto ju ovplyvnili školské prázdniny i prázdninové obdobie), podujatie splnilo svoj účel. MO MS mieni v tejto peknej tradícii naďalej pokračovať, veď si ju treba skutočne udržať nielen v dedinách. No a najbližšia Popolcová streda bude 17. februára 2021 a termín budúcoročného fašiangu v Žarnovici je teda 16. február 2021. No, a keďže to bude už 5. ročník, organizovaný v réžii MO MS Žarnovici, pripravuje sa aj rozšírenie programu.

(Reportáž z podujatia môžete nájsť na portáli TV Panoráma a ďalšie fotografie na oficiálnej stránke mesta, v časti Fotogaléria – Kultúrne a spoločenské akcie.)

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

  

Text k foto:

01 – Sprievod na Dolnej ul.

02– Pred DC seniorov Žarnov

03 – Ocenené naj-masky

2020-03-12T12:54:24+00:0012 marca 2020 |Banskobystrický kraj|
X