Zasadalo Prezídium Matice slovenskej


//Zasadalo Prezídium Matice slovenskej

Prezídium Matice slovenskej je podľa Stanov MS jedným z poradných orgánov predsedu MS. Je zložené z významných osobností slovenského kultúrneho, politického a spoločenského života. Práve preto je pre predsedu MS jedným z dôležitých poradných orgánov v jeho rozhodovaní o ďalšom fungovaní MS. Tento rok zasadalo Prezídium MS v utorok, 19. 2. 2019 v priestoroch MS v Bratislave.

V úvode sa prítomným prihovoril predseda MS. Počas svojho vstupu bilancoval činnosť MS za posledný rok s tým, že sa výrazne zlepšila najmä prezentácia aktivít MS v celoslovenských médiách, najmä RTVS. Prispelo k tomu predovšetkým pozitívne smerovanie MS v poslednom roku a dištancovanie sa od zbytočných vyhlásení. Rovnako zdôraznil, že sa výrazne posunul web, začal sa vydávať časopis pre členské hnutie s názvom „Hlas Matice“ a Slovenské národné noviny sú tiež viac pre matičiarov.

Jedným z najdôležitejších podujatí v tomto roku bude Kongres matíc slovanských národov. Na tomto kongrese sa zúčastnia nielen matice slovanských národov, ale aj rôzne slovanské inštitúcie zo slovanských národov. Samozrejme, dôležité podujatie bude aj oslava storočnice oživotvorenia MS a oslavy storočnice vzniku jednotlivých MO MS.

Predseda Prezídia MS Jozef Holečko načrtol svoj návrh Roka kresťanskej kultúry a aktivít s tým spojených. Prítomní sa zhodli, že je potrebné podporiť tieto aktivity nielen svojou prítomnosťou, ale aj aktívnou participáciou. Potom sa pokračovalo v diskusií na rôzne témy, pričom svoj príspevok predstavil aj predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič. Predseda MS sa všetkým prítomným poďakoval za ich činnosť v prospech MS a vyjadril nádej, že aj naďalej budú svojimi aktivitami prispievať v prospech MS, ale aj v prospech slovenského národa.

 

Peter Schvantner

 

2019-04-15T10:02:59+00:0015 apríla 2019 |Bratislavský kraj|
X