Záujmové a vedecké odbory


/Záujmové a vedecké odbory
Záujmové a vedecké odbory2018-01-03T14:03:27+00:00

Divadelný odbor Matice slovenskej

Mgr. Marián Lacko
Adresa: Dom Matice slovenskej, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš

Historický odbor Matice slovenskej

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Adresa: Kpt. Jaroša 19, 902 01 Pezinok

Hudobný odbor Matice slovenskej

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Adresa: Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
mobil: 0905 553 651
e-mail:  milan.pazurik@umb.sk

Jazykový odbor Matice slovenskej

PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
Adresa: Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Štefánikova 67, 949 07 Nitra

Mladá Matica

Bc. Marek Nemec
Adresa: DMS L. Mikuláš
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0918/904955
E-mail: dms.mikulas@matica.sk

Pedagogický odbor Matice slovenskej

PhDr. Libuša Klučková
Adresa: Krížna 17, 940 01 Nové Zámky

Politologický odbor Matice slovenskej

Roman Michelko
Adresa: Furdeková 12, 850 03 Bratislava

Športový odbor Matice slovenskej

Mgr. Ľubomír Kleštinec
Adresa: Šúdolská 33, 949 01 Nitra

Výtvarný odbor Matice slovenskej

PhDr. Ladislav Skrak
Adresa: Nám. Hraničiarov 12, 851 03 Bratislava
Tel: 02/62 31 15 64
Mobil: 0908773693
E-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk

Národohospodársky odbor Matice slovenskej

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Adresa: Seberíniho 2, 821 03 Bratislava

Vlastivedný odbor Matice slovenskej

PhDr. Dáša Daneková
Adresa: D. Michaelliho 21, 036 01 Martin

 

Záujmový odbor regionalistiky

Päť rokov ZO regionalistiky Matice slovenskej (pdf)

Ing., Mgr. Anton Meteňko, PhD.
Adresa: Berlínska 9, 040 13 Košice
E-mail: metenkoanton@pobox.sk

 

X