Záverečný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné


//Záverečný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné

Dňa 19. 6. 2019 v divadelnej sále MsKS Humenné sa uskutočnil záverečný koncert Súkromnej základnej školy Kudlovská Humenné. Koncert sa začal temperamentným párovým zemplínskym tancom POD NOHY HRAJ! v interpretácii žiakov 2. stupňa a štúdia pre dospelých so sprievodom ľudovej hudby SZUŠ. Potom si vďační diváci v preplnenej sále mali možnosť pozrieť genézu vývoja tanečníkov od prípravného ročníka až k tým vyšším. Prehliadku tanečných kreácií začali TANEČNÝMI HRAMI žiaci prípravného štúdia. Po nich sa predstavili prváčikovia tancom AJ TAKTO ZAČÍNAME a žiaci 1. a 2. ročníka tancom A JA DZIVKA. Detské tanečné hry pod názvom CEPERKA uviedli žiaci 2., 3., 4. ročníka, párový tanec TANCOVAČKA žiaci 5. a 6. ročníka a KRUCENU žiaci 7. a 8. ročníka. Záver patril tým najskúsenejším, ktorí budú reprezentovať Humenné aj na medzinárodných festivaloch v Čechách a Bulharsku – žiakom 2. stupňa a ŠPD, ktorí sa následne predstavili tancami DOBRA TOTA ŽENA, ŽIDOVSKÝM TANCOM a UTOPENOU KRÁSOU.

Autorom tanečných choreografií je riaditeľ školy a choreograf doc. Vladimír Marušin, ArtD., žiakov pripravili pedagógovia tanečného odboru Anna Marušinová, doc. Vladimír Marušin, ArtD., a Bc. Michal Gnip. O kostýmy sa postarala Anna Marušinová a hudbu k tancom skomponovali Miroslav Kerekanič a Ján Saloka. Hudobný odbor sa prezentoval medzi jednotlivými tanečnými kreáciami. Postupne sa predstavili žiaci učiteľov hudobného odboru Ivana Mihaliča, Dis. art., Miroslava Dzijaka, Dis. art., Mgr. Miroslava Kerekaniča, Bc. Daniely Kerekaničovej a Mgr. Lenky Magurovej. Kolorit koncertu dotvorila dievčenská spevácka skupina Bosoročky a ľudová hudba, v ktorej účinkovali žiaci a pedagógovia SZUŠ Kudlovská. Scenár a réžiu programu mal na starosti doc. Vladimír Marušin, ArtD.

Vďační diváci sa mali na čo pozerať. Temperamentné tance sa prelínali s hudbou a spevom, ruky nestačili tlieskať. Celkovo účinkovalo na scéne viac ako 190 detí, ktoré predviedli rodičom, svojim kamarátom a známym to, čo sa počas celého školského roku naučili. Nuž nech im vzťah k tancu, hudbe a umeniu vydrží a o rok opäť dovidenia!

Mgr. Miroslav Kerekanič,
odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom

2019-07-01T16:23:21+00:001 júla 2019 |Prešovský kraj|
X