Zážitkové spoznávanie histórie Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi


//Zážitkové spoznávanie histórie Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi

„…Sláva Bohu na nebi, mier ľuďom na zemi, už Slovensko ožilo, už viac manom neni. Matica ho svolala ta hor´ do Martina, nech Boh živí každého verného mu syna.“ Viliam Pauliny – Tóth

Miestny odbor Matice slovenskej, laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves v jubilejnom roku 160. výročia založenia MS, pripravil projekt a 5.6. 2023, pre obyvateľov mesta, uskutočnil generálku. Nazval ho „Potulky mestom s poznávaním miest spojených s Maticou slovenskou“. Na šiestich zastaveniach predstavili E. Kalafutová, R. Kormošová a J. Prochotská miesta spojené s históriou MO MS. Dom MS sa stal 1. zastavením, kde sme si pripomenuli dlhé emancipačné úsilie slovenského národa k vyhláseniu Memoranda národa slovenského a jeho úspešnú orientáciu na panovníka vo Viedni. Založenie MS a vznik troch gymnázií. Čo sa dialo po mestách a dedinách Slovenska, to nám už rozprávajú Jednateľstvá MS, ktoré sa stali veľmi dôležitým článkom v prebúdzaní národného povedomia. 2. zastavenie bolo pri Cirkevnom Gymnáziu Š. Mišíka. Tu sme si rozprávali o prvom jednateľovi na Spiši, potvrdenom listom od  Š. Kuzmánhoy už 5.6. 1865. Od roku 1874 to bola najväčšia zásluha Š. Mišíka, že 6.11.1920 bol založený MO MS. 3. zastavenie dokázal zúročenie práce funkcionárov, ktorú  1. 1. 1943 potvrdil kúpou Provinčného domu za účelom zriadenia „Slovenského kultúrneho domu“. To sa neuskutočnilo, prišla vojna a budovu 1951 Okresný národný výbor pridelil Vlastivednému múzeu. Delimitáciou sme však získali budovu dnešného Domu MS.  4. zastavenie pri Kine Tatry, ktoré postavil MO MS za 6 mesiacov a vďaka licencii ho aj prevádzkoval v rokoch 1924 – 1945. Táto finančná nezávislosť poskytovala MO MS pomáhať na skultúrňovaní Spiša v rôznych oblastiach. Veľmi úspešne sa to aj darilo. 5. zastavením bol cintorín so zapálením sviečky a poďakovaní sa za „vyoranú brázdu“ úspešného matičného života v meste. Zastavili sme sa pri prvom predsedovi N. Vollaymu, najdlhšie pôsobiacom vo funkcii  F.J. Bajtošovi a pri Mgr. V. Petákovi s PhDr. J. Kurucom, ktorí stáli pri obnovovaní MO MS v roku 1968. 6. zastavenie  pri Pamätníku Malej vojny a spomienke na pohnuté udalosti s básňou nášho autora F. Hadri Drevenického „ Našim mŕtvym…spišskonovoveským padlým“. Pripomenutím si /aj zapálením sviečky / J. Petríka, ktorý opísal tieto udalosti v knihách Malá vojna – Marec 1938 /1998/ a Spišská tragédia /2007/. V závere sme sa rozhodli, verejnosti ponúknuť takéto spoznávanie života obyvateľov mesta, okolia, Matice slovenskej….na požiadanie a zavolanie 0918636384.

Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS

 

2023-06-07T10:00:24+00:007 júna 2023 |Košický kraj|
X