Zemplínske pero 2020


//Zemplínske pero 2020

Situácia, v ktorej sme sa tento rok v súvislosti s pandémiou koronavírusu ocitli, bola nie len pre kultúru veľmi nepriaznivá. Zasiahla každého z nás, ovplyvnila život, na ktorý sme boli doteraz zvyknutí. Prestali sme chodiť do kina, na koncerty, či do divadla, zavreli sa galérie, múzeá, zrušilo sa množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí. Zdanlivo sa život a kultúra na určitý čas zastavili. Aj plánované aktivity pre tento rok sa museli meniť, niektoré súťaže sa museli zrušiť. Sme radi, že táto literárna súťaž Zemplínske pero 2020 je jednou z mála súťaží, ktoré sme mohli zrealizovať i keď v digitálnom priestore.

Každá literárna súťaž je iná, každý ročník je iný, aj tento 22. ročník bol iný, osobitý, jedinečný. Literárne súťaže sú na to, aby sa autori konfrontovali s inými autormi, aby si vypočuli názory poroty a videli svoju tvorbu v kontexte iných začínajúcich autorov. V tomto ročníku osobná konfrontácia chýbala, táto nevýhoda bola aspoň čiastočne nahradená a stretnutie s porotou pre súťažiacich je sprostredkované cez video nahrávku (vyjadrenie predsedníčky poroty si môžete vypočuť v nasledujúcom linku: https://www.youtube.com/watch?v=AiY9e4X7iVM). Propozície súťaže ostali nezmenené, súťažilo sa v štyroch kategóriách, zapojiť do súťaže sa mohol každý autor vo veku od 10 rokov až do dospelosti. Tematicky je súťaž voľná, autor sa môže zapojiť viacerými príspevkami, max. 5 poetickými resp. 2 prozaickými útvarmi. Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína, objavovať a usmerňovať odborný rast začínajúcich autorov a vytvárať priestor pre ich prezentáciu a konfrontáciu.

22.ročník literárnej súťaže pre začínajúcich autorov – Zemplínske pero 2020 bol vyhlásený Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach v spolupráci s Domom Matice slovenskej Michalovce, ktorý venoval ceny do súťaže. Do tohto ročníka sa zapojilo 24 autorov a zaslaných bolo 51 súťažných príspevkov. Ďakujeme za priazeň všetkým tohtoročným autorom a ich pedagógom, blahoželáme oceneným a všetkým autorom želáme veľa tvorivých síl, vytrvalosti a úspechov na ich literárnej ceste.

Mgr. Alena Navrátilová

Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

 

2021-01-12T15:28:52+00:0017 decembra 2020 |Košický kraj|
X