Žiaci a pamiatky Slovenska


//Žiaci a pamiatky Slovenska

… Národ potrebuje dejiny ako pozadie, o ktoré sa opiera, ako zábradlie, popri ktorom sa mu kráča bezpečnejšie…          P. O. Hviezdoslav

Miestny odbor Matice slovenskej, laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves si pripomenul 30. výročie vzniku samostatného Slovenska. Vo svojom projekte so žiakmi ZŠ Z. Nejedlého, Komenského, Kožuchova a ulica Nad Medzou „putoval“ po Slovensku a zoznamoval sa s hmotnými , prírodnými a nehmotnými pamiatkami zapísanými v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO. Členky výboru MO MS, J. Prochotská,  R. Wencelová a E. Kalafutová, majú už dlhodobo vo svojom patronáte školy, kde komunikujú s vedením aj s  učiteľmi. Projektu sa zúčastnilo viac ako 60 žiakov. V triedach využívali internetové pripojenie na zviditeľnenie každej pamiatky aj vypočutie si vokálno – inštrumentálneho prevedenia fujary, gájd, horehronského viachlasu či terchovskej hudby. Žiaci si pripravili v osobných prezentáciách pamiatky, ktorú navštívili a využili k tomu aj obrázkový materiál, propagačných letáčikov aj látku z modrotlače. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo mapu „ Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku“, na zadnej strane so stručným popisom, a táto pomôcka, v rukách žiakov, sa stala pomyselnou cestou po Slovensku. Pani učiteľky si overili hĺbku získaných poznatkov, formou kvízu, ktorý pripravila  J. Prochotská. Toto stretnutie malo za cieľ motivovať žiakov k osobným, rodinným, návštevám a poznávaniu pokladov Slovenska.

Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS

 

2023-03-22T20:49:48+00:0022 marca 2023 |Košický kraj|
X