Žiaci na exkurzii v Matici slovenskej


//Žiaci na exkurzii v Matici slovenskej

V pondelok  11. 4. 2022 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka Základnej školy v Žabokrekoch vybrali na exkurziu do Domu Jozefa Cígera Hronského v Martine a navštívili aj našu najstaršiu verejnoprávnu ustanovizeň Maticu slovenskú, jej druhú budovu na Mudroňovej ulici.

V Dome Jozefa Cígera Hronského si pozreli expozíciu nazvanú Život bez oddychu, ktorá je umiestnená v autentických priestoroch spisovateľovho domu. Prostredníctvom originálnych dokumentov sprístupňuje život a dielo J.C. Hronského. Pozreli si jeho autentické písomné a obrazové dokumenty, vecné pamiatky a výtvarné diela privezené z Argentíny, krajiny jeho posledného pobytu. Kompletná prehliadka s prezentáciou videofilmu trvala 60 minút. Žiakov veľmi zaujala, lebo sa učili o spisovateľovi aj v škole na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Touto exkurziou sa im lepšie vryl do pamäti. Po skončení exkurzie v Dome J. C. Hronského sa presunuli do budovy Matice slovenskej na Mudroňovej ulici.

V sídelnej budove Matice slovenskej im bola odprezentovaná prednáška z dejín Matice slovenskej od jej vzniku až po súčasnosť. Žiakov veľmi zaujali dobové fotografie na stenách, obraz vyšitých Stanov Matice slovenskej. Na prvom poschodí si žiaci prezreli fotografie všetkých predsedov a správcov Matice slovenskej. Pani  učiteľky im pripomenuli, že raz na tej stene môže visieť aj ich fotografia. Návštevu Matice ukončili prezretím Aleje dejateľov v parku pred budovou, kde sú inštalované busty významných slovenských osobností.

Myslím, že táto exkurzia zaujala žiakov aj vyučujúcich. Väčšina z nich tu bola prvýkrát. V dnešnej dobe je veľmi dôležité budovať v deťoch, žiakoch a mládeži národné povedomie, kultúru a viesť ich k ľudovým tradíciám a zvykom, aby sa v budúcnosti nezabudlo na našich predkov a významných predstaviteľov.

Eva Rišiaňová

2022-04-25T15:58:14+00:0025 apríla 2022 |Žilinský kraj|
X