Živena, Spolok slovenských spisovateľov a Matica slovenská na podujatí DMS Bratislava


//Živena, Spolok slovenských spisovateľov a Matica slovenská na podujatí DMS Bratislava

V bratislavskom Dome Matice slovenskej to opätovne žilo. Sála Galérie Matice slovenskej, ktorá sídli práve v DMS Bratislava, bola naplnená priaznivcami literatúry, hudby a výtvarného umenia. Podujatie uviedol tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner, ktorý pripomenul, že sa koná v rámci pripomínania 160-ročnice Matice slovenskej, 100-ročnice Spolku slovenských spisovateľov a 100-ročnice bratislavskej Živeny. 26. októbra zároveň slávili narodeniny naraz docent Pavol Parenička a aj organizátor podujatia. V úvode podujatia priblížila tajomníčka Živeny a predsedníčka bratislavskej Živeny Radka Semancová historické zaujímavosti z fungovania spolku Živena. 

Ďalšiu časť podujatia tvorila diskusia Dr. L. Perného s docentom Pavlom Pareničkom. V úvode bola predstavená jeho knižná tvorba, ale aj spolupráca na dokumentoch Matice slovenskej a výstavných projektoch Matice (160 rokov Matice, Odkaz štúrovskej generácie). Dominovala téma štúrovcov, slovenských spisovateľov a okrúhle jubileá organizácií. Docent Parenička pripomenul aj okolnosti vzniku jeho knihy o Petrovi Kellnerovi-Hostinskom, ktorý má toho roku dvestoročnicu. Taktiež priblížil súvislosti medzi štúrovským hnutím a Bratislavou, zaspomínal si na živé spomienky o spisovateľoch ako Milan Rúfus, Vladimír Petrík, Peter Cabadaj, Augustín Maťovčík, Ladislav Ťažký či Vladimír Mináč. Na záver spomenul, že pracuje na novej knihe o súvislostiach medzi Maticou a Slovenským národným povstaním.

Druhá časť podujatia obsahovala hudobné vystúpenie Stanislava Janičkoviča a Karin Dunajskej a predstavenie výtvarných umelcov Matice slovenskej, ktorých uviedol predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej Dr. Ladislav Skrak. Po rozsiahlom predhovore o dielach predstavil tvorbu už zosnulého majstra Milana Medúza (pop artové spracovanie galérie slovenských osobností), jeho dcéry Jany Koštialovej (spirituálne ladené obrazy, kozmické motívy, fantázie o „iných“ svetoch), ďalej Miss 2010 a výtvarníčky bulharského pôvodu Maríny Erceg (pravoslávne ikony) a napokon Silvii Petrovej (maľby ženských portrétov a taktiež kvetov). Podujatia sa opätovne zúčastnili aj významné osobnosti spoločenského života ako napr. literárny kritik Ján Tazberík, či matematik, spisovateľ a politik Jozef Mikloško. Prítomný bol aj riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave Ján Kšiňan.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

Celé podujatie je zaznamenané a k dispozícii online:

2023-10-27T14:27:45+00:0027 októbra 2023 |Bratislavský kraj|
X