Život a odkaz Milana Rastislava Štefánika


//Život a odkaz Milana Rastislava Štefánika

Spolupráca Matice slovenskej a Premonštráckeho gymnázia v Košiciach má za sebou druhé úspešné pokračovanie. Po prednáške o odkaze M. R. Štefánika pre súčasnosť, ktorá sa uskutočnila v januári tohto roka, nasledovala opäť krátka prednáška o tejto dôležitej postave slovenských dejín, ale už aj s divadelnou scénkou. Všetko sa to uskutočnilo 11. 4 . 2019.

V spolupráci s DMS v Košiciach a MO MS Košice-Staré Mesto sa v priestoroch telocvične Premonštráckeho gymnázia opäť diskutovalo o živote a odkaze M. R. Štefánika. Nebola to náhoda – tento rok si pripomíname 100. rokov od jeho tragickej smrti, ktorá doteraz nie je riadne vyšetrená. Tentoraz to však bolo spojené aj s divadelnou dramatizáciou v podaní Divadelného kolektívu Janka Jesenského. Scénka sa niesla v duchu osudových udalostí Janka Jesenského, ktorý sa počas svojej cesty životom stretol aj s M. R. Štefánikom. Osud bol však k nemu oveľa priaznivejší a po príchode z Ruska, kde pôsobil ako legionár, zastával rôzne štátne funkcie. Počas 2. svetovej vojny podporoval povstalecké hnutie. Ako úplne prvému Slovákovi mu bol udelený titul národného umelca. Zomrel v decembri v roku 1945 v Bratislave.

Následná prednáška sa niesla v neformálnej atmosfére a študenti pohotovo reagovali na otázky predsedu MS Mariána Gešpera, ktorý prednášku viedol. Veríme, že spolupráca bude úspešne napredovať a neostane to iba pri spomínaných dvoch návštevách.

Peter Schvantner

Foto: Michal Fečo

2019-04-15T10:06:41+00:0015 apríla 2019 |Košický kraj|
X