Zlatý matičný hlások


//Zlatý matičný hlások

Dom Matice slovenskej Michalovce v spolupráci s reštauráciou Bažant v Michalovciach zorganizoval aj tento rok regionálnu súťaž v speve ľudovej piesne Zlatý matičný hlások. Účastníkmi 2. ročníka súťaže boli žiaci materských a základných škôl, ktorí počas dvoch dní potešili všetkých prítomných nielen svojím spevom, ale aj krásnym ľudovým krojom. Odzneli tu ľudové piesne prevažne z nášho regiónu. Súťaž otvorila a všetkých privítala prednostka OÚ PhDr. Janka Cibereová. Vyzdvihla dôležitosť súťaže, ktorej cieľom je rozvoj tvorivosti detí a pestovanie lásky k folklóru, ako aj uchovávania zvykov a tradícií u našich najmenších. Svojou prítomnosťou všetkých potešil aj predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, ktorý ocenil význam podujatia, prácu učiteľov, rodičov, ako aj všetkých, ktorí venujú svoj čas deťom pri príprave na takéto podujatia. Spolu s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Michalovciach zablahoželal a odovzdal ceny súťažiacim. Na súťaži sa zúčastnilo 54 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriach. Výkony žiakov hodnotila odborná porota pod vedením Mgr. Mileny Bančejovej. Žiaci boli zaradení do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Cenu v podobe diplomu, sladkého medovníčka a matičného pexesa si odniesol každý súťažiaci. Absolútnym víťazom prvej kategórie bol Michal Pišniak z MŠ na Školskej ulici, víťazkou druhej kategórie sa stala Tamara Michalková zo ZŠ z Veľkých Revíšť a víťazkou tretej kategórie bola Laura Ištoková zo ZŠ Vinné. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme. Zemplínske ľudové piesne – náš jazyk, naša kultúra, naše tradície, naše bohatstvo nech nás potešia zase aj o rok.

 

PhDr. Karin Obšatníková

2019-12-03T08:14:20+00:002 decembra 2019 |Košický kraj|
X