Zo života miestneho odboru Matice slovenskej Očová


//Zo života miestneho odboru Matice slovenskej Očová

Keďže sa na Slovensku uvoľnili epidemiologické opatrenia, mohli sme v Matici uskutočniť plánované valné zhromaždenie, a to 31.5.2021, ale tiež za dodržania aktuálnej situácie v našom okrese. Naše zhromaždenie poctili svojou návštevou vzácni hostia, a to predseda MS z Martina p. JUDr. Marián Gešper, prvý podpredseda MS p. Mgr.Marek Hanuska, p. Martin Hajník člen výboru MS a tiež starosta obce PhDr.Ján Senko, ako aj pán farár Ján Kecer.

Predseda MS vo svojom príhovore  vyzdvihol našu obec, ako rodisko významných dejateľov, hovoril o kultúre na Slovensku a o MS ako najstaršej kultúrnej ustanovizni, kde pracuje 503 miestnych odborov. Na návrh nášho miestneho odboru boli udelené vyznamenania 3 členom MS v Očovej, ktoré osobne pán predseda MS odovzdal : pani Márii Rajčokovej, pani Viere Šimkovičovej a p. Ing. Jozefovi Luptákovi – in memoriam. Cenu prevzala manželka pani Irena Luptáková, ktorá poďakovala za ocenenie práce v Matici, jej manželovi. Kvety a upomienkovy darček umocnili príjemnú atmosféru pri tomto významnom akte.

Okrem zhodnotenia práce Matice za uplynulé obdobie a nové plány,  bolo valné zhromaždenie významné tým, že sme volili novú predsedníčku MS v Očovej, ktorou sa stala p. Ing. Miroslava Rajčoková. Nová predsedníčka sa poďakovala za zvolenie a vyslovila presvedčenie, že bude napĺňať aj naďalej ideove poslanie MS tak ako doteraz pani Viera Šimkovičová. My jej prajeme hlavne veľa zdravia a úspechov v tejto  matičnej práci.

Za MO MS Očová Anna Pivolusková

Bez jazykovej korektúry

2021-07-19T14:36:03+00:0019 júla 2021 |Banskobystrický kraj|
X