Zo života MO MS v Abraháme v III. štvrťroku 2019


//Zo života MO MS v Abraháme v III. štvrťroku 2019

Napriek tomu, že III. štvrťrok je obdobím dovoleniek a prázdnin, naši matičiari sa zúčastnili, resp. pripravili veľmi náročné akcie:

– Dňa 13. 7. sme sa zúčastnili na Abrahámskom kotlíku – na súťaži vo varení guláša. Naše družstvo v zložení Terézia Vrbovská, Milada Ivančíková, Margita Bučeková, Anna Klementová, Marián Vrbovský, Ladislav Buček, Bohumil Čambál a Jozef Ivančík získalo 3 miesto. Bol nám udelený diplom a vecná cena – súprava na grilovanie. Akciu organizačne zabezpečila komisia pre kultúru pri OZ;

– Dňa 19. 7. sa 15. matičiarov zúčastnilo na Vatre zvrchovanosti v átriu Domu Matice slovenskej v Galante. Tu vystúpilo 9 folklórnych súborov z Trnavského kraja, ktoré účastníkom pripravili veľmi pekný kultúrny zážitok;

– Dňa 27. 7. sa 10 matičiarov zúčastnilo na Rezbárskom dni v Štiavnických Baniach. Akciu organizačne každoročne zabezpečuje Združenie životnými cestami Jána Palárika. Naša obec položila veniec k pomníku Jána Palárika v Štiavnických Baniach.

Najdôležitejšou akciou, ktorá nás čakala v III. štvrťroku, bola Vatra Ústavy, ktorá sa konala dňa 30. 8. 2019. Predsedníčka spracovala organizačné zabezpečenie Vatry Ústavy, ktoré sme bezo zvyšku splnili. Prípravu vatry, priestorov športového areálu (zametanie betónovej podlahy, umytie stolov a lavíc), nákup a predaj potravín v bufetoch zabezpečovali členovia výborov: Marián Vrbovský, Terézia Vrbovská, Ladislav Buček, Margita Bučeková, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík, Stanislav Ležovič, Bohumil Čambál, Anna Klementová. Na príprave športového areálu sa zúčastnili aj Ing. Alfonz Čambál a Magdaléna Čambálová. Pozvanie prijali matičiari z Cífera, Veľkých Úľan, Galanty, správca farnosti d. p. Ondrej Chrvala, riaditeľ ZŠ Michala Tareka. Členovia Matice po skončení akcie tieto priestory aj upratali.

Ďalšou veľkou akciou bola príprava výstavy počas hodových dní. Na 29 paneloch boli nainštalované fotografie, ktoré pripomínali návštevníkom „Abrahám včera a dnes“ a „Významné výročia našej obce v roku 2019“. Túto výstavu si počas hodových dní prezrelo asi 250 návštevníkov.

– Dňa 9. 10. 2019 sa 13 našich matičiarov zúčastnilo zájazdu na Moravu. Navštívili sme Velehrad a Modrú v Mikroregione Buchlov. Zájazd organizovala obec Zeleneč v spolupráci s Mikroregiónom 11 plus.

– Dňa 12. 10. 2019 sa predsedníčka MO MS Anna Klementová zúčastnila na celoslovenskom sneme Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Hlavnými bodmi programu snemu bolo prerokovanie návrhu novely Stanov MS a návrhu Programu MS na roky 2019 – 2021 s výhľadom do roku 2025.

Anna Klementová,
predsedníčka MO MS Abrahám

2019-10-25T09:10:11+00:0025 októbra 2019 |Trnavský kraj|
X