Oblastné pracovisko Štúrovo


///Oblastné pracovisko Štúrovo
Oblastné pracovisko Štúrovo2016-04-06T14:45:58+00:00

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Štúrovo

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

[/list]

Vedúca Oblastného pracoviska Matice slovenskej Štúrovo

Helena Juhászová
Adresa: Komenského 63, 943 01 Štúrovo
Mobil: 0908/844687
E-mail: helena.juhaszova@matica.sk
op.sturovo@matica.sk

[google_maps latitude=“47.7922857″ longitude=“18.713207499999953″ zoom=“15″ marker=“true“ info=“Bartókova 1610/22
943 01 Štúrovo“ /]

X