Dom Matice slovenskej Komárno


/Dom Matice slovenskej Komárno

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Dom Matice slovenskej ponúka do prenájmu priestor vhodný ako byt, kancelária alebo ambulancia

 • zrekonštruovaný priestor vhodný na bytové využitie, ako ambulancia, či kancelária a iné
 • 2x WC, z toho je jedno oddelené od sprchy
 • 2 miestnosti
 • 1 malá predizba – vhodná aj ako prípadná čakáreň
 • rozloha 70 m2
 • výhodná lokalita v centre mesta
 • výborná možnosť parkovania a občianska vybavenosť okolia(úrady, obchody, par, reštaurácie…)
 • dostupnosť priestoru: ihneď
 • info: 0905 405 455

Zachráňme Dom MS v Komárne

Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne sa rozhodol pomôcť Domu Matice slovenskej v Komárne s úhradou nedoplatku za plyn.
V mene MO MS v Komárne som sa rozhodla aj formou takejto zbierky pomôcť „nášmu domu“. Ten je domovom pre mnohé komárňanské kapely, tanečné skupiny, rôzne krúžky, divadelné zoskupenia a aj pre seniorov, ktorí napr. na joge aktívne trávia svoj čas na dôchodku. Sála Domu MS bola už svedkom mnohých skvelých divadelných vystúpení, výchovných koncertov, vystúpení škôlkarov a rôznych súťaží pre žiakov a študentov základných i stredných škôl.
Viac informácii: http://dakujeme.sme.sk/vyzva/680/zachranme-dom-ms-v-komarne

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Komárno

jozef-cernekJozef Černek
Adresa: M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
Tel:
Mobil: 0905 405455
E-mail: dms.komarno@matica.sk
www.dmskomarno.sk

Pracovníčka Domu Matice slovenskej Komárno

Alžbeta Černeková
Adresa: M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
E-mail: alzbeta.cernekova@matica.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Komárno“ /]

Dom Matice slovenskej (DMS) v Komárne bol založený 1. 9. 1990. Zároveň s ním vznikol MO MS. Územne pôsobí DMS v okresoch Komárno a okolie.
DMS je spoločenským centrom kultúrneho diania, najmä Slovákov žijúcich v okrese Komárno. Plní úlohu kultúrno-vzdelávacieho stánku pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a pre Gymnázium Ľ. J. Šuleka, s ktorým úzko spolupracuje.

V DMS sídlia:

 • krúžok Dramaťák,
 • Veselá kapela,
 • hudobné skupiny mládežníkov a seniorov.

Predmetom činnosti DMS je:

 • starostlivosť o život Slovákov na južnom Slovensku,
 • spolupráca so školami,
 • organizovanie výchovných koncertov, prednášok, besied a mnohých vedomostných súťaží.

DMS sa pravidelne podieľa na prípravách pietnych spomienok a výročí slov. dejateľov.

2019-09-11T08:50:41+00:009 októbra 2018 |
X