Dom Matice slovenskej Komárno


/Dom Matice slovenskej Komárno

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Komárno

Jozef Černek

 

Adresa:           Nám. M. R. Štefánika 6,  945 01 Komárno

Mobil:              0905 405 455
E-mail:            dms.komarno@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Komárno

Dom Matice slovenskej (DMS) v Komárne bol založený 1. 9. 1990.

Zároveň s ním vznikol Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne (MO MS).

Územne pôsobí DMS v okresoch Komárno a okolie.

DMS je spoločenským centrom kultúrneho diania, najmä Slovákov žijúcich v okrese Komárno.

Plní úlohu kultúrno-vzdelávacieho stánku pre vzdelávacie inštitúcie v Komárne a významne pre Gymnázium Ľ. J. Šuleka, s ktorým úzko spolupracuje.

Budova bola postavená v 50-tych rokoch minulého storočia.

K dispozícií má tri zrkadlové sály na nácvik tanca a pre ďalšie pohybové aktivity, či učebňu pre 40 ľudí.

Konferenčnú miestnosť s dátovým projektorom do 40 ľudí (školské sedenie) alebo 65 ľudí (kino sedenie).

V budove sa nachádza divadelná sála.

V celej budove sa nachádza niekoľko sociálnych zariadení (prízemie, poschodie, zadný trakt) a sprchovací kút.

Pre potreby účinkujúcich máme k dispozícii ľahko prístupné šatne.

 

Predmetom činnosti DMS je:

 • starostlivosť o kultúrno-spoločenský život Slovákov na južnom Slovensku a všetkých občanov okresu Komárno,
 • pôsobenie záujmových skupín všetkých vekových kategórií,
 • poskytnutie možnosti využitia voľného času pre rodiny s deťmi
 • podujatia prezentujúcu tradičnú ľudovú kultúru, predovšetkým regiónu Komárno
 • výstavy výtvarného umenia a výstavy podnecujúce estetické cítenie
 • spolupráca so všetkými vzdelávacími ustanovizňami okresu Komárno
 • organizovanie výchovných koncertov, prednášok, besied a vedomostných súťaží
 • poskytnutie priestoru výchovno – vzdelávacej a záujmovej umeleckej činnosti
 • pravidelné podieľanie sa na prípravách pietnych spomienok a výročí slovenských dejateľov

 

V DMS sídlia alebo vykonávajú svoju činnosť:

 • Dramaťák – Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO MS v Komárne
 • Folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli
 • hudobné skupiny mládežníkov a seniorov
 • Junior club
 • Veselá kapela
 • joga pre rôzne vekové skupiny
 • stretnutia anonymných alkoholikov
 • a iné

 

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Komárno:  

V pôsobnosti DMS Komárno pracuje 5 MO MS a jedna MM.

MO MS Komárno, MO MS Iža, MO MS Dulovce, MO MS Kolárovo, MO MS Svätý Peter a MM Komárno.

Kolektívni členovia: Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri Matici slovenskej v Komárne, Slovenskí rebeli

 

Múzeum studenej vojny v kryte civilnej ochrany v podzemí Domu MS v Komárne:

https://matica.sk/novootvorene-muzeum-studenej-vojny-v-dome-ms-v-komarne-prilakalo-mimoriadnu-pozornost/

 

2022-05-09T15:14:34+00:0012 apríla 2022 |
X