Z Nitrianskeho kraja vyštartoval rekord o slovenských krojoch

thumbnail

Pri vyhlásení rekordu o najväčšom počte krojovaných bábik v Múzeu v Leviciach vznikla spoločná myšlienka matičiarok Miroslavy Kozárovej zo Šurian a Daniely Trňanovej z Rybníka vytvoriť rekord ľudí v krojoch.
Slovo dalo slovu a k realizácii bol iba krok. Spoločná cesta riaditeľov Domov Matice slovenskej z Nitry, zo Šurian a z Levíc získala podporu aj na nitrianskej župe, kde prijal predseda VÚC Ing. Milan Belica záštitu nad novým rekordom, ktorý určite oživí viaceré historické miesta Slovenska. Realizácia prvého rekordu sa uskutočnila na Devíne, kde 23. 4. zorganizovala Matica slovenská veľkolepé podujatie. Pod vedením 1. podpredsedu Jozefa Šimonoviča prežili návštevníci Devína neopakovateľnú atmosféru tradičnej Národnej slávnosti spojenej s púťou Slovákov z celého Slovenska, kde celebroval J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup.
Tu na Národnej slávnosti slovenský rekord "Najviac ľudí v krojoch na jednom mieste" dosiahol číslo 172, čo značí, že na historickom mieste na Devíne zdobilo hradby zrúcaniny toľkoto podpísaných ľudí, ktorí s hrdosťou prezentovali národný kroj ako dôkaz originálnej umeleckej zručnosti Slovákov. Veď zhotovenie tých najbohatšie zdobených odevov trvá vraj niekedy aj celé mesiace. Medzi podpísanými nechýbali ani matičiari z celej nitrianskej matičnej rodiny. Všetci prišli podporiť myšlienku spájania ľudí prostredníctvom krojovaných bábik od Daniely Trňanovej a krojovaných Slovákov. A aby bola ich spoločná oslava pri rekorde veselšia, počas podpisovania a sčítavania krojovaných účastníkov vyhrávali pri stánku Domu MS Šurany s Hrádockou Venušou majstri Európy z Veľkého dychového orchestra Bánovčanka tiež z nitrianskeho kraja. Ich umenie ocenili nielen starší poslucháči ale aj mladí, a čo je potešujúce, najviac prekvapili slovenskou tvorbou. Majstrovstvo Bánovčanky každý uznal pri prezentácii tvorby majstra Adama Hudeca, ktorý zaranžoval pre Bánovčanku aj najznámejšie piesne od Elánu a Miroslava Žbirku. Domáca tvorba, tak veľmi cenená v zahraničí, znela cez mladých bánovských dychovkárov na oslavu nielen Devína ale celého Slovenska.
Rekordmani zo Slovenských rekordov prekvapili prítomných divákov ešte ďalším rekordom. Predstavili spoločne najstaršieho člena Matice slovenskej, 96 ročného Frederika Kollaroviča. Jeho prihlášku do MS podpísal sám Jozef Cíger Hronský, ktorého si v tomto roku pripomíname v rámci jeho 120. výročia narodenia. Fotoaparáty a videokamery mali teda na Devíne čo zvečniť. Krásu krojov, národnú púť, folklórne skupiny, Bánovčanku, stánky s ľudovými výrobkami, slovenské rekordy a to všetko spojené s nadšenými matičnými ale i nematičnými dobrovoľníkmi. Všetci pod hradbami Devína cítili silu prepojenia krásy a lásky rodného Slovenska tento krát vďaka hlavnej organizátorky Matice slovenskej. Neveríte? Príďte sa presvedčiť na ďalšie pokračovanie rekordu krojovaných ľudí do Nitry, na veľkolepé podujatie Nitra, milá Nitra, konaného v júli v rámci Cyrilometodských slávností. Aj tu sa do rekordu zapoja krojované skupiny Slovákov i hostí a keď sa k nim pridáte i Vy, bude v Nitre rekordérov určite viac. Tešíme sa na Vašu účasť.

článok neprešiel jazykovou úpravou
Mgr. Miroslava Kozárová
riaditeľka DMS Šurany

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia