Ženská spevácka skupina Kytica


//Ženská spevácka skupina Kytica

Devínska Nová Ves, 19. 2. 2017

Kytica – je spevácke zoskupenie, ktoré interpretuje ľudové piesne „po svojom“.
Bývalé členky speváckych zborov súborov Lúčnica, Technik a súčasné členky Speváckeho zboru Bratislavy pred takmer deviatimi rokmi založili ženskú spevácku skupinu, ktorá interpretuje slovenské ľudové piesne zo všetkých regiónov Slovenska vo viachlasých úpravách. Neskôr svoj repertoár rozšírili o piesne so sprievodom harmoniky a niektoré si zaspievali i so svojimi kamarátmi z Mužskej speváckej skupiny Rodokmeň. Pri spoločnom vystúpení v Slovenskom rozhlase mali možnosť spievať i so sprievodom ľudovej hudby OĽUN pod vedením MiroslavaDudíka. Ich repertoár sa stále rozširoval, až vznikla myšlienka nahrať hudobný album, na ktorom by sa uchovali plody ich dlhoročnej práce pre lepšie šírenie krásy piesne. S podporou Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi, Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ako i Istracentra sa toto všetko podarilo.
S veľkou radosťou a pestrým programom v nedeľu, 19.2.2017, v Istracentre v Devínskej Novej Vsi všetci spomínaní, vrátane Ľudovej hudbyDudíci, s láskou uviedli do života CD pod názvom „Kytica spieva.“
Ženská spevácka skupina Kytica ďakuje všetkým za priazeň, ktorú má od prvého vystúpenia na Festivale slovenskej národnej piesne v Devínskej Novej Vsi (máj 2008) ako i podporovateľom a účinkujúcim , pomocou ktorých sa podarilo uviesť do života ich prvý nosič. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Ing. Juraj Strempek

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2017-03-16T09:27:34+00:0016 marca 2017 |Bratislavský kraj|
X