Blíži sa 100. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove


/, Prešovský kraj/Blíži sa 100. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove

Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove patrí medzi najstaršie kontinuálne aktívne pôsobiace spolky na území mesta Prešov. Po ukončení 1. svetovej vojny a rozpade rakúsko-uhorskej monarchie vzniká na Slovensku nová možnosť na povznesenie slovenského ducha. V roku 1919 je po zasadnutí valného matičného zhromaždenia v Turčianskom sv. Martine oživotvorená Matica slovenská – Jednota milovníkov národa a života slovenského. Po celom Slovensku začínajú s veľkým nadšením vznikať miestne odbory a v roku 1920 je takto založený aj Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove.

S blížiacim sa významným jubileom pripravuje prešovský matičný výbor veľkolepú oslavu svojej storočnice. 100 rokov existencie oslávia matičiari dňa 10. 11. 2020 v reprezentatívnych priestoroch PKO v Prešove. V rámci bohatého kultúrneho a slávnostného programu bude do života uvedená aj knižná publikácia 100-ročnica Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove.

Ing. Pavol Kleban

predseda MO MS v Prešove

X