Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Nový predseda Dozorného výboru MS: Budem vždy brániť záujmy Matice slovenskej

Vážené matičiarky, vážení matičiari, delegátky a delegáti Valného zhromaždenia MS 2021. Najdôležitejšie zasadnutie matičiarov, ktoré sa spravidla koná raz za štyri roky a ktoré sa uskutočnilo minulý víkend v Liptovskom [...]

100 rokov bez Hviezdoslava: Koncert Hudba v slove – Slovo v hudbe sa uskutoční pod záštitou Domu MS v Bratislave

„Poézia Pavla Országha Hviezdoslava je sama o sebe hudbou...“ V stredu 20. októbra 2021 o 18.00 hod. sa v Hudobnom salóne Zichyho paláca na Ventúrskej ulici v Bratislave uskutoční hudobno-scénický koncert s názvom Hudba [...]

Predseda MS Marián Gešper: Matičná činnosť neustrnie / Poďakovanie matičiarom

Drahé matičiarky, vážení matičiari, ctené matičné sestry a bratia. Nesmierne si vážim Vašu podporu, ktorú ste mi preukázali na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021. Zároveň si vážim a ďakujem za [...]

Matica slovenská spolupracuje na vedeckej konferencii 100 rokov Trianonskej zmluvy

Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Maticou slovenskou a pod záštitou APVV pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu 100 rokov Trianonskej [...]

Novozvoleným predsedom Matice slovenskej sa stal Marián Gešper

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper obhájil post predsedu. Na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021 ho v demokratickej priamej a tajnej voľbe zvolili matiční delegáti z celého Slovenska. Zvolený predseda [...]

V Liptovskom Mikuláši sa bude konať Valné zhromaždenie Matice slovenskej

Po štvorročnom volebnom období si matičiari budú opäť voliť svojich zástupcov. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa 9. októbra 2021 uskutoční v poradí jedenáste Valné zhromaždenie (VZ) MS od roku 1990. [...]

Ocenili knihu povestí karpatských Rusínov z matičného vydavateľstva

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove zverejnila výsledky súťaže Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja. Potešilo nás, že medzi ocenenými titulmi sa objavili aj Povesti a príbehy karpatských Rusínov, ktoré vydalo Vydavateľstvo [...]

Prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku odhalili v matičnej Aleji dejateľov

Jednej z najvýznamnejších osobností slovenského krajanského sveta Štefanovi Boleslavovi Romanovi odhalila Matica slovenská a Miestny odbor MS v Prievidzi 4. októbra 2021 bustu v Martine. Ide o historicky prvú bustu tejto osobnosti na [...]

Kantiléna Karola Duchoňa po dvoch rokoch opäť súťažne

K najlepším a najväčším kultúrnym podujatiam v Galante patrí Kantiléna venované legendárnemu Karolovi Duchoňovi, ktorý svoj život a kariéru začínal práve v Galante. Tento rok sa konal už jej 21. ročník.   Posledná súťažná Kantiléna [...]

Matica slovenská odhalí historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku

Historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku odhalí Matica slovenská 4. októbra pred svojím sídlom v Martine. Významnú krajanskú osobnosť v súčasnosti pripomína len malá pamätná tabuľa v jeho rodisku v Novom [...]

X