Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Vybrané spory Vladimíra Mináča – unikátny dokument Matice slovenskej

Matica slovenská vám prináša unikátny historický dokument, ktorý opisuje život a dielo dlhoročného predsedu Matice slovenskej, významného slovenského spisovateľa, publicistu, scenáristu, redaktora, literárneho kritika, národovca, ale i osobnosti s neotrasiteľným [...]

2022-10-07T13:42:49+00:007 októbra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica slovenská bola pri oslavách 260. výročia narodenia Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Bernolákovci, osobnosti Všeslávie, štúrovci, hurbanovci, memorandisti, národniari, legionári, autonomisti, davisti, povstalci, zahraničná emigrácia, predstavitelia národného pohybu 60. rokov 20. storočia, ale aj zakladatelia novodobej republiky z r. 1993 – to  [...]

2022-10-04T09:53:31+00:003 októbra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Anton Bernolák – prvý úspešný kodifikátor spisovnej slovenčiny

Autor: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS V období formovania sa novodobého slovenského národa (1780 – 1820) k šíreniu a krieseniu národného povedomia výdatne prispel rozvoj vied, najmä jazykovedy, histórie [...]

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj kaštieľa Necpaly s priľahlými pozemkami

Matica slovenská so sídlom P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO 00179027, zastúpená štatutárnym orgánom JUDr. Mariánom Gešperom, predsedom Matice slovenskej, na základe rozhodnutia Výboru Matice slovenskej VYHLASUJE podľa § [...]

2022-10-02T22:12:25+00:0030 septembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|

100 rokov od narodenia Romana Kaliského

Matica slovenská si v roku 2022 pripomína aj sté výročie narodenia slovenského novinára – barda slovenskej reportáže a publicistiky, dramatika, prozaika, politika, bývalého disidenta a bojovníka za slovenskú národnú zvrchovanosť, Romana Kaliského. [...]

2022-09-27T15:06:26+00:0027 septembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Pred 110 rokmi sa narodil legendárny Ján Nálepka

Rodák zo Spiša bol dvojnásobným hrdinom -  v boji proti maďarskej agresii i nemeckému nacizmu 20.september 2022 V úryvku z nepublikovaných memoárov k storočnici Jána Nálepku slovenský spisovateľ Miloš Krno píše: [...]

120 rokov od narodenia Vlada Clementisa

V roku 2022 si okrem dvestoročnice štúrovcov a storočnice Vladimíra Mináča pripomíname aj stodvadsaťročnicu Vladimíra Clementisa. Literárny vedec Štefan Drug opisuje Clementisa ako vždy solídne oblečeného intelektuála s distingvovaným vystupovaním [...]

Sabinov spomínal na Bohuša Nosáka – Nezabudova

Významný člen legendárnej štúrovskej generácie, II. tajomník historicky prvej Slovenskej národnej rady v rokoch 1848 – 1849, slovenský spisovateľ, prekladateľ, národný dejateľ, kultúrny činovník i matičný jednateľ za Šarišskú župu. Tým všetkým bol [...]

VIII. Rusínsky folklórny festival v Humennom

V dňoch 2. - 3. septembra 2022 sa v Humennom uskutočnil VIII. ročník Rusínskeho folklórneho festivalu. Organizátorom podujatia bola Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom, Maticou slovenskou, Mestom Humenné [...]

2022-09-14T16:33:04+00:0014 septembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X