Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Pred 70 rokmi sa začali protimatičné likvidačné procesy komunistickou mocou

V tomto roku si pripomíname smutné i poučné výročie, ktoré z hľadiska analýzy dejín slovenskej kultúry nemôžeme obísť. Bolo to pred sedemdesiatimi rokmi, keď Ministerstvo kultúry ČSR v koordinácii s [...]

185. výročie narodenia Ľudovíta Vansu

„Môj cit, srdce, myseľ je poézia, je hudba.“  (Ľudovít Vansa) Hudba a pieseň. Najstaršie a najkrajšie prostriedky na vyjadrenie pocitov, skúseností a krás. Sú odpočívadlom medzi poschodiami nášho času pripravené pre [...]

Schválené projekty regionálnej kultúry MS v roku 2020

Matica slovenská vyhodnotila tohtoročné žiadosti o schválenie projektov v dotačnom systéme regionálnej kultúry MS. Pozrite si ich v nasledujúcej tabuľke. Informácie z roku 2020: Rozdelenie finančných prostriedkov na realizáciu projektov [...]

Sedemdesiatpäť minút úcty a vďaky

V živote ľudstva je niekoľko udalostí, ktoré výrazne ovplyvnia jeho existenciu. Niektoré sú významné z hľadiska vývoja, iné slávnostné, ale sú aj také ktoré v mysliach mnohých generácií ostali zakorenené s trpkosťou a spomíname [...]

Významný matičiar liečil pred viac než 100 rokmi epidémiu trachómu

Ján Čvikota - lekár a vlastenec. Narodil sa 16. mája 1861 vo Valči. Po vychodení ľudovej školy vo Valči absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici a v r.1880 sa zapísal na štúdium medicíny vo Viedni. [...]

Matičiari padlí v druhej svetovej vojne získali Zlatú cenu Matice slovenskej in memoriam

Sedem matičiarov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne v boji proti nacizmu, ocenila 7. mája 2020 Matica slovenská in memoriam. Zlatú cenu MS a pamätné listy MS si na neverejnom [...]

Matica slovenská zverejnila nový historický dokument Oslobodenie Slovenska v roku 1945

V nadchádzajúcich  dňoch si pripomenieme udalosti spred 75 rokov, ktoré viedli k oslobodeniu Slovenska. Oslobodenie Slovenska a celého Československa sa z časového hľadiska uskutočnilo v troch etapách. Prvá etapa (september [...]

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne zapojili do Slovenského národného povstania a zahynuli v bojoch alebo boli neľudsky umučení nemeckými nacistami. [...]

200. rokov od narodenia významného senického rodáka Karola Bórika

V tomto roku si občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej, Klub ochrancov zelene a obec Beckov pripomenuli v nedeľu 200.výročie narodenia Karola Bórika zasadením pamätnej lipy v parku v Beckove. Je to druhá lipa zasadená [...]

Matica slovenská zinventarizovala pozostalosť Ondreja Kulíka

Vo fonde Krajanského múzea Matice slovenskej sa nachádza rozsiahla pozostalosť Ondreja Kulíka (*15.2.1899, Slovenský Komlóš – †6.12.1986, Matúškovo). Túto osobnosť  poznáme najmä ako ľudového spisovateľa, pismáka – samouka, kronikára, publicistu, [...]

X