Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Vraciame sa do čias pálenia kníh na hraniciach a ideologických pogromov?

Útok nového hnedého moru na pronárodné kníhkupectvo Svojeť Začiatkom minulého týždňa v noci z pondelka na utorok (16. 1. – 17. 1. 2023) sa známe pronárodné kníhkupectvo Svojeť na Dunajskej 18 v [...]

Návšteva predsedu Matice slovenskej v Sabinove

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper navštívil naše mesto 23. januára 2023 spolu s riaditeľom Členského ústredia MS Martinom Hajníkom. Jeho návšteva nadväzovala na minuloročne matičné a mestské podujatie venované bratom Bohuslavovi a Bohumilovi [...]

Matica slovenská si pripomenula oslobodenie Košíc od nemeckého nacizmu a maďarského fašizmu

Štvrtkový daždivý a veterný deň 19. januára 2023 sa v Košiciach niesol v duchu spomienky na 78. výročie oslobodenia Košíc spod nemeckej nacistickej i maďarskej nyilašovskej okupácie. Na Námestí osloboditeľov pri [...]

Jonáš Záborský

„Národný hriešnik“ a majster spoločenskej satiry – Jonáš Záborský PhDr. Lukáš Perný, PhD., Slovenský literárny ústav Matice slovenskej Minulý rok, 3. februára 2022, sme si pripomenuli 210. výročie narodenia rozporuplnej, [...]

90. výročie narodenia univ. prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc.

Pozývame vás na spomienkové podujatie pri príležitosti deväťdesiateho výročia narodenia univ. prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc., národovca, významného matičného činovníka, pedagóga, vedca, literárneho historika a kultúrneho dejateľa, ktoré sa uskutoční [...]

Univ. prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.

Nedožité 90. výročie narodenia profesora Imricha Sedláka LITERÁRNY VEDEC, PEDAGÓG A MÚZEJNÍK S MATIČNÝM SRDCOM Autor: doc. Pavol Parenička, Slovenský literárny ústav MS Univ. prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc., jednoznačne patril medzi najznámejšie, [...]

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj kaštieľa Necpaly s priľahlými pozemkami

Matica slovenská so sídlom P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO 00179027, zastúpená štatutárnym orgánom JUDr. Mariánom Gešperom, predsedom Matice slovenskej, na základe rozhodnutia Výboru Matice slovenskej VYHLASUJE podľa § 281 [...]

Vznešený mecén slovenského národa

„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť.“ Rodisko Tomáša Červeňa Chyžné dnes „Vznešený mecén slovenského národa“ K 230. výročiu narodenia Tomáša Červeňa z Chyžného na Orave PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD. [...]

Beda tomu národu, ktorý nie je hrdý na svoje meno!

Rok 2022 sa niesol v odkaze štúrovcov. Spomínali sme na rôzne osobnosti našich dejín, pri ktorých sme si pripomínali ich 200. výročia. Začiatok roka 2023 pokračoval v tomto duchu. V Gemerskej Polome sme [...]

X