172. výročie príchodu Ľ. Štúra a J.M. Hurbana do Košíc a spomienka na 133. výročie úmrtia J. M. Hurbana


/, Košický kraj/172. výročie príchodu Ľ. Štúra a J.M. Hurbana do Košíc a spomienka na 133. výročie úmrtia J. M. Hurbana

Pri minimalistickom, ale o to úprimnejšom podujatí v podobe zavesenia nového venčeka k buste J. M. Hurbana sme spojili dokopy dve významné výročia. Prvým je 133. výročie úmrtia J.  M. Hurbana, ktoré pripadá na 21. február a druhým 172. výročie príchodu Ľ. Štúra a J. M. Hurbana do Košíc.

V Košiciach preto 24.2.2021 nakrátko zaviala zástava Matice slovenskej na Hlavnej ulici 59 pred bustou J. M. Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady, spisovateľa, evanjelického kňaza, politika a vedúcej osobnosti slovenského povstania v rokoch1848/49.

Spomienku na  Ľ. Štúra, J.M. Hurbana a slovenských dobrovoľníkov bojujúcich v revolúcii 1848/49 si prišiel uctiť riaditeľ DMS Košice a predseda MO MS Košice Michal Matečka, predsedníčka MO MS Košice Sever Anna Naštová a verní matičiari.

Ponorme sa v krátkosti do histórie a pripomeňme si, akým spôsobom je Hurban s našimi Košicami neodmysliteľne spätý. Dňa 28. februára prišiel s dobrovoľníckym vojskom na poludnie do Košíc, kde ho vítal nadšený dav a pred Dómom sv. Alžbety na mieste bývalého trhoviska predniesol krátku reč k svojim verným a odpovedal na ich otázky. Práve neďaleko tohto miesta je dnes osadená jeho busta. Stretol sa s Ľ. Štúrom, ktorý sa v Košiciach nachádzal už od 24. februára a bol by najradšej hneď vyrazil z Košíc ďalej. Pri pití čiernej kávy sa pozhováral s generálom Götzom a na čaj sa zdržal u poľného podmaršálka Ramberga. No Košičanom sa do boja veľmi nechcelo. Už druhého marca sa hurbanovskí dobrovoľníci vydali smerom na Šariš, do Prešova. Vo svojich spomienkach píše Hurban o príchode do Košíc takto.

„Košice, hovorím, urobili na mňa dojem veľkého mesta. I to si viem vysvetliť, prvé stavisko videl som pred sebou stredoveký dóm stred pekného námestia, dve brigády koncentrované v meste a ulice ľudstvom sa vlniace. Rôzne obleky, rôzne rovnošaty, typy národov, zvislé hlavy i hlavy sediace pyšne na pleciach, skvelé, nádherné rúcha popri ošumelých, i ten hovor rôznojazykový s prevahou slovančiny.“

Pred dvoma rokmi, pri príležitosti 170. výročia príchodu Ľ. Štúra a J.M. Hurbana do Košíc zorganizoval Dom Matice slovenskej v Košiciach 24.2.2019 veľkolepé podujatie spojené s pochôdzkou po meste. Bolo to jedno z najvydarenejších a najúspešnejších podujatí v roku 2019 a úspech z neho nás dodnes hreje pri srdciach.

Ak by sme zašli ešte do minulosti tak rok 2017 bol rokom dvestého výročia narodenia J. M. Hurbana a Košice Hurbanom žili.  V marci sme zorganizovali seminár o J. M. Hurbanovi, aby následne v septembri sme slávnostne odhalili bustu tomuto velikánovi slovenských dejín. Pri sfinalizovaní tohto činu patrí veľké uznanie riaditeľovi DMS Košice Michalovi Matečkovi, ktorý si predsavzal že Hurbana do Košíc „privedie“, a ktorý vzal pod svoje ochranné krídla viac ako desaťročný sen o odhalení  busty Hurbanovi. A tento sen sa vďaka usilovnej mravčej práci spojenej  s urputnou vytrvalosťou podaril.

Hurban teda s nami Košičanmi ostáva spätý aj naďalej.

Z podujatia sme pripravili aj krátke video, ktoré pripájame na zhliadnutie:

https://drive.google.com/file/d/1K1eM6T9JdzI99q-hVbt6A4kDO210osR9/view?usp=sharing

Michal Matečka, riaditeľ DMS Košice

Foto: Martina Matečková

X