20. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme


/, Trnavský kraj/20. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme

Januárová sobota prežitá v kruhu abrahámskych matičiarov a vzácnych hostí. Aj takto by sme mohli nazvať sobotu 18. januára 2020, keď Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme organizoval výročné zhromaždenie, spojené s oslavou 20. výročia jeho založenia.

V slávnostne prestretom kultúrnom dome v Abraháme sa stretlo 73 členov MO a 20 pozvaných hostí. Niektorých prihlásených členov „prekvapila“ chrípka, tak nemohli zúčastniť.

Je nám cťou, že na výročnom zhromaždení sa zúčastnil JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, PhDr. Libuška Klučková, členka predsedníctva MS, predsedníčka KR MS TTSK a riaditeľka DMS v Dunajskej Strede, Bc. Zlatica Gažová, riaditeľka DMS Galanta, delegácie matičiarov z Veľkých Úľan, Cífera a Sládkovičova. Pozvanie prijal starosta obce Ing. Igor Németh, poslanci obecného zastupiteľstva Jana Banášová, Mgr. Jana Hanuliaková, Mgr. Dávid Grosman a Marek Matloň. Svojou prítomnosťou nás poctil správca farnosti d. p. Ondrej Chrvala, čestný člen MO Mgr. Štefan Murárik, ktorý je naším dlhoročným podporovateľom, vedúca FS Mgr. Anna Gécová a Milan Královič.

Na úvod zaznela hymna SR, potom predniesla žiačka ZŠ školy Michala Tareka v Abraháme Klaudia Mešťanová báseň Milana Rúfusa Modlitba za Slovensko.

Po privítaní hostí a všetkých účastníkov predsedníčka MO MS Anna Klementová prečítala Správu o činnosti MO MS za rok 2019, Terézia Vrbovská, pokladníčka Správu o hospodárení a Správu dozorného výboru.

Ing. Alfonz Čambál oboznámil prítomných so správou o „Stave členskej základne“. Jubilantom vo veku 70 a 80 rokov predsedníčka odovzdala kytice kvetov a novému členovi A. Ivančíkovi členský preukaz. Podpredseda Marian Vrbovský predniesol návrh Plánu činnosti na rok 2020 a Návrh na zvýšenie členského príspevku od roku 2021. Posledným materiálom bol Návrh na uznesenie, ktorý prečítal predseda návrhovej komisie Ing. Alfonz Čambál. Po jeho schválení zaznela hymnická pieseň, ktorá uzavrela pracovnú časť výročného zhromaždenia.

V ďalšej časti sme si pripomenuli 20. výročie založenia MO MS v Abraháme. Podpredseda Marian Vrbovský predniesol slávnostný príhovor a po ňom prípitok.

Želáme našej Matici, ktorá pôsobí v našej obci 20 rokov, množstvo dobrých nápadov, aktivít a spokojných matičiarov. Pri tejto príležitosti MO MS vydal bulletin, ktorí dostali všetci účastníci zhromaždenia.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante Bc. Zlatica Gažová nášmu odboru odovzdala z príležitosti jeho 20. výročia Ďakovný list.

Po dobrom jedle sme si spoločne posedeli pri kvalitnom abrahámskom vínku, zákusku a káve. Nálada bola výborná, veď „dvadsiatku“ neslávime každý deň. V kruhu abrahámskych matičiarov sme zostali do večerných hodín, keď bolo treba začať s upratovaním priestorov.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto slávnostnom zhromaždení a podporili nás finančne, materiálne, podieľali sa na obsluhe a uprataní kultúrneho domu, patrí moje veľké ĎAKUJEM.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

X