200. rokov od narodenia významného senického rodáka Karola Bórika


/, Správy z krajov, Trenčiansky kraj/200. rokov od narodenia významného senického rodáka Karola Bórika

V tomto roku si občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej, Klub ochrancov zelene a obec Beckov pripomenuli v nedeľu 200.výročie narodenia Karola Bórika zasadením pamätnej lipy v parku v Beckove. Je to druhá lipa zasadená tomuto hrdinovi a veľkému synovi slovenského národa. Prvú lipu má zasadenú vo Vrbovciach pri pamätníku 1848-49, kde tvorí stromoradie „Líp hrdinov rokov 1848-49“. Karol Bórik bol národný buditeľ, bojovník za slovenský národ a prvý a najodvážnejší kapitán slovenských dobrovoľníkov v revolúcii 1848-49.

Narodil sa 19. apríla 1820 v Senici do rodiny evanjelického farára Pavla Bórika a jeho manželky Barbory, rodenej Lešovskej. Mal viacero súrodencov a to troch bratov Daniela, Ladislava, Pavla a štyri sestry Johanku, Wilmu, Annu a Karolínu.

Po štúdiách na evanjelickom lýceu v Bratislave pôsobil určitý čas v armáde ako vojak. V roku 1848 bol zvolený za notára vo Vrbovciach, ale miesto nedostal kvôli jeho národnostnému cíteniu pre nesúhlas slúžneho v Senici. Spolu s bratom Danielom Jaroslavom Bórikom sa zapojil do príprav a bojov v povstaní 1848-49. Jeho sestry Johanka Hrebendová Bóriková a Anna Kulíšková boli tiež zapojené do príprav povstania. Vo Vrbovciach bolo pod Karolovým vedením vycvičených vyše 300 dobrovoľníkov v zbrani. Po jeho odchode do Viedne, kde sa v tom čase organizovala 1. Slovenská národná rada a dobrovoľnícky zbor, prebrala organizovanie dobrovoľníkov vo Vrbovciach jeho sestra Johanka. Bol účastníkom všetkých troch dobrovoľníckych výprav – septembrovej, zimnej i letnej.

Karol bol vynikajúcim dôstojníkom a veliteľom, udatným bojovníkom v obranných bojoch vo víťaznej bitke 22. septembra 1848 pri Brezovej pod Bradlom. Vyznamenal sa tiež v ustupujúcich bojoch pri Senici 26. septembra 1848 na prietržskom kopci a na Poriadí u Klasovitých 28.septembra 1848. Po porážke septembrovej výpravy zabezpečoval výzbroj pre ďalšie vojenské operácie vo Viedni a v Prahe. Vyznamenal sa v bojoch pri Budatíne, kde so svojou stotinou obsadil most cez rieku Váh a umožnil tak dobrovoľníkom a rakúskemu vojsku obsadiť Žilinu. S bratom Danielom sa zúčastnil bitky o Prešov, kde velil sám piatim stotinám dobrovoľníkov a ubránili toto mesto pred košútovskými honvédmi a gardistami komisára Benického a vyznamenal sa tiež v bitke pri Hanušovciach.

Verejne vystupoval proti násilnej maďarizácii. Svojimi vynikajúcimi vojenskými skúsenosťami, odvahou a udatnosťou sa stal hrdinom povstania.

Po revolúcii v roku 1850 odišiel do Beckova, kde sa natrvalo usadil a pôsobil ako notár. Jeho životnou partnerkou sa stala Katarína Wilhelmína Erdelská, ktorá bola dcéra lubinského notára Štefana Erdelského a mali spolu tri dcéry.

Karol Bórik sa pričinil o pomoc pri finančných zbierkach na Maticu slovenskú a tiež pomáhal získavať predplatiteľov slovenskej tlače.

Jeho statočné srdce dobilo dňa 21.októbra 1896 v Beckove, kde je pochovaný na miestnom cintoríne pod lipami.

V beckovskom parku je umiestnený pamätník Bojovníkom za slobodu, na ktorom je umiestnený samostatný bronzový reliéf jeho tváre.

Pretože Karol Bórik je pre väčšinu Seničanov neznámym hrdinom, ktorý nemá doteraz v Senici žiadnu pripomienku v podobe pamätnej dosky, chcú občianske združenia Klub ochrancov zelene, Klub priateľov histórie a Johanky Hrebendovej Bórikovej z príležitosti 200. výročia jeho narodenia priblížiť verejnosti tohto významného rodáka aj v Senici a to odhalením pamätného kameňa a zasadením pamätnej lipy. Týmto chcú splatiť dlh voči senickému rodákovi, vojenskému kapitánovi a horlivému bojovníkovi za národné práva Slovákov.

Pavol Vandelia

fotky zdroj: obecný úrad Beckov, Slovenská národná knižnica Martin, Občianske združenie J.H.B.

X