30. výročie Kongresu slovenskej inteligencie


//30. výročie Kongresu slovenskej inteligencie

Slávnostné stretnutie v Národnej dvorane

Kongres slovenskej inteligencie (KSI) a Matica slovenská (MS) si pripomenuli 30. výročie Kongresu slovenskej inteligencie, 30. výročie Zvrchovanosti Slovenskej republiky a 104. výročie Deklarácie slovenského národa a ustanovenia Slovenskej národnej rady.

Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára, začalo symbolicky o dvanástej hodine v nedeľu 30. októbra 2022 pred historickou budovou Tatra banky v Martine, kde bola v roku 1918 prijatá Deklarácia slovenského národa a ustanovená Slovenská národná rada, nimi sa slovenský národ a Slovensko pripojili do Česko-Slovenska. V tejto budove sa pred vyše sto rokmi zhromaždilo vyše 200 z politického a národného života Slovákov a prerokovali a schválili deklaráciu. Počas súčasných osláv pod pamätnú tabuľu, ktorá pripomína tieto udalosti, položili veľký veniec so slovenskou trikolórou a nápisom Matica slovenská, za MS správca M. Smolec, za KSI hovorca V. Komora a člen jeho výboru gen. I. Čombor, spoločne s politikom a prvým predsedom vlády SR V. Mečiarom.

Sprievodom cez mesto sa účastníci presunuli do prvej budovy Matice slovenskej, kde v Národnej dvorane MS hymnou SR začalo slávnostné zhromaždenie. Podujatie slovom sprevádzali Viliam Komora a známa recitátorka Alexandra Staňová, nasledovala báseň A kde má človek vlasť od Pavla Koyša, ktorú spamäti predniesla A. Staňová. Prvý príhovor odznel od predsedu KSI Petra Štrelingera, pripomenul v ňom prvé zasadnutie KSI na Donovaloch spred tridsiatich rokov, jednotlivé vyhlásenia, historické dianie a okamihy cez Zvrchovanosť SR, Vatru zvrchovanosti SR, prijatie Ústavy SR, až po vznik samostatného štátu SR. Venoval sa pritom aj jednotlivým osobnostiam, ktoré už, žiaľ, nie sú všetky medzi nami, spomeňme aspoň prvého predsedu KSI Romana Kaliského, pričom im zahral na fujare a zaspieval. Nasledoval príhovor správcu MS Maroša Smolca, v ktorom tiež spomenul: „Prevažná väčšina z takmer 200 zástupcov slovenskej inteligencie … žiadala slovenský parlament, ktorý vzíde z … volieb, aby „bez otáľania vyhlásil štátnu suverenitu Slovenskej republiky a prijal plnú slovenskú ústavu“. „… už v predvečer … za účasti Romana Kaliského, Imricha Kružliaka, Vladimíra Mináča, Gustáva Valacha, Bartolomeja Kunca, Drahoslava Machalu, Petra Štrelingera, Mariána Tkáča a ďalších skoncipovali Vyhlásenie, ktoré na druhý deň Kongres, zložený zo slovenských vedcov, umelcov, spisovateľov, ekonómov, technikov, lekárov, právnikov, pedagógov a novinárov, s nadšením prijal.“ Doplnil, že MS celý rok venovala dvestoročnici štúrovcom a blížiacemu výročiu slovenskej štátnosti.

Po básni od Milana Rúfusa Pasú, spamäti prednesenej recitátorkou A. Staňovou, sa začalo udeľovanie ocenení – pamätných listov osobnostiam, ktoré sa podieľali na prvom Kongrese slovenskej inteligencie, pričinili sa k Zvrchovanosti SR, či mali významný podiel na národnom, politickom, či kultúrnom smerovaní Slovenskej republiky. Za všetkých ocenených spomeňme aspoň bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, novinára, spisovateľa a bývalého poslanca Federálneho zhromaždenia Česko-Slovenska, ktorý osobne hlasoval za ukončenie federálneho štátu Jána Smolca, primátora Ružomberka, lekára, funkcionára KSI a generála Igora Čombora, dlhoročného predsedu vlády SR, ktorý bol pri vzniku SR Vladimíra Mečiara, či jeho „nástupcu“ Roberta Fica. Za osobnosti ocenené z umeleckého života spomeňme aspoň prof. Božidaru Turzonovovú, doc. Juraja Sarvaša či Marínu Kráľovičovú. In memoriam dostali cenu Ivan Hudec, Roman Kaliský, Drahoš Machala či Jozef kardinál Tomko. Za ocenených poďakoval a prihovoril sa V. Mečiar, ktorý hovoril o oslavovaných dejinných udalostiach, ktoré viedli z Zvrchovanosti a vzniku samostatnej SR, spomenul zložitú vtedajšiu politickú situáciu, jeho zámernú diskreditáciu… Avšak poukázal aj na nezastupiteľné miesto MS v slovenskej spoločnosti, jej možnosti na budovanie vlastenectva a úlohy, ktoré môže vykonávať aj pre náš štát, čo je a bude jej nepretržitou úlohou a poslaním a tak to bude aj naďalej.

Na záver dostali ceny schválené výborom KSI predseda MS Marián Gešper a správca MS Maroš Smolec, za ich prácu, činnosť a kroky, ktoré vykonali pre MS a pomohli jej z ťažkých finančných a existenčných problémov a započali jej nové smerovanie a posilňovanie v súčasnej spoločnosti.

Po matičnej hymne Kto za pravdu horí sa slávnostná časť programu skončila a pokračovali neformálne rozhovory a spoločné fotografovania. Žiaľ, KSI i MS ostali osamotené pri spomínaní a oslavách takýchto významných historických míľnikov nášho štátu a národa.

Viliam Komora, Foto: Ján Seman

 

 

 

2022-11-09T09:38:52+00:009 novembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X