Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vedeckých projektov


//Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vedeckých projektov

Matica slovenská vyhlasuje 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vedeckých projektov

FORMULÁR žiadostí na predkladanie projektov vedy a výskumu (doc)

 

Žiadatelia zasielajú svoje prihlášky projektov do 5. októbra 2019 na adresu:

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A.
Vedné ústredie MS
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

Na obálke viditeľne označte Žiadosť o dotáciu, neotvárať!

Projekty budú predložené Grantovej komisii MS, ktorá rozhodne o konečnom pridelení dotácie pre jednotlivé projekty. Rozhodnutie grantovej komisie o poskytnutí, prípadne neposkytnutí finančnej dotácie bude uverejnené na www.matica.sk najneskôr do 25. októbra 2019

2019-10-09T12:33:59+00:0022 septembra 2019 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X