76. výročie oslobodenia mesta Nitra a obce Lehota


/, Správy z krajov/76. výročie oslobodenia mesta Nitra a obce Lehota

Včera 30. marca 2021 sme si pripomenuli 76. výročie oslobodenia mesta Nitry. Vzhľadom na platný zákaz zhromažďovania a organizovania podujatí sa spomienka na túto udalosť konala s obmedzenou účasťou. Pietna spomienka sa konala bez tradičných príhovorov, dychovej hudby ozbrojených síl či čestnej salvy. Pripomenuli sme si ju spolu so zástupcami NSK, mesta Nitry,  SZPB – Oblastným výborom v Nitre a Ozbrojenými silami SR. Dom MS v Nitre sa aktu kladenia vencov zúčastnil spolu s nitrianskymi miestnymi odbormi Klokočina a Chrenová, ktorých predsedníčky sú zároveň členkami SZPB.

Oslobodenia nášho mesta sme sa dočkali štyri dni po obrovskej tragédii na ľudských životoch civilného obyvateľstva Nitranov a obyvateľov okolitých obcí. Bombardovaniu Nitry predchádzali už prelety a útoky na Vráble a Komjatice dňa 25.3.1945.

Nemecké vojská Nitru opustili nad ránom 26. 3.1945. „Každá vojna, nech už je vedená z akýchkoľvek pohnútok, zanecháva v konečnom dôsledku najväčšie následky na ľuďoch a na majetku,“ píše v publikácii II. svetová vojna v Lehote predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Lehota Daniel Pavel.

Aj našej matičnej obce Lehota sa II. svetová vojna dotkla niekoľkokrát. V extraviláne a v obci prebiehali boje medzi ustupujúcimi nemeckými vojskami a na Berlín postupujúcou Červenou armádou. Oslobodenie si Lehota pripomína práve dnes 31.3.2021.

Vyššie uvedenú publikáciu vydal MO MS Lehota v roku 2015.  Útla kniha je vzácna tým, že obsahuje nielen ozrejmenie dobových udalostí v kontexte obce a padlých obetí s ilustračným dobovým materiálom, ale aj autentické výpovede jej občanov. Jej prínosom sú aj novopublikované poznatky či upresnenie známych poznatkov. Publikácia je k dispozícii verejnosti aj v matičnej knižnici Domu MS v Nitre.

Veronika Bilicová

Dom MS v Nitre

2021-04-08T16:28:21+00:008 apríla 2021 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X