Ako „rúškujeme“

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Tisovci sa v tomto roku tešili na množstvo aktivít, ktoré plánovali realizovať. Tešili sme sa na spoločné stretnutia, na radosť, ktorá sprevádza naše aktivity. Zrazu aj nás v Tisovci zaskočila situácia spojená so šírením koronavírusu. Ale neukončila naše aktivity.

Členovia MO MS v Tisovci začali okamžite konať: hľadali sme látku, gumky, nite a začali šiť rúška. Všetko sme robili a stále robíme v takej zvláštnej atmosfére – každá sama doma. Niektoré šijeme, iné žehlíme, iné roznášajú rúška rodinám a starším ľuďom. Je úžasné sledovať, ako sa dokážeme spojiť, ako si dokážeme zladiť prácu a skoordinovať činnosť, ktorej výsledkom je predovšetkým pomoc iným.

MO MS v Tisovci  srdečne pozdravuje všetkých pracovníkov Matice slovenskej v Martine a všetkých matičiarov po celom Slovensku.  Nech Vás v týchto dňoch sprevádza pokoj, radosť z drobností, ale najmä pevné zdravie.

  PaedDr. Monika  Koncošová

 Predsedníčka MO MS v Tisovci

X