Beseda s budúcimi právnikmi

Právnické povolanie je aj v súčasnosti stále vyhľadávaným študijným odborom pre stredoškolákov. Štúdium práva však ukrýva rôzne zákutia a prináša zaujímavé pozitívne, ale aj zložitejšie situácie. Práve o nich ako aj o svojom životnom pôsobení ako právnika a advokáta, tvorcu o. i. Zákona o federácií z roku 1968, Ústavy SR z roku 1992, ale taktiež ako poradcu najvyšších ústavných činiteľov a vysokoškolského profesora, prišiel do priestorov Matice slovenskej v Bratislave (3. 4. 2019) porozprávať prof. Jaroslav Chovanec.

Hlavnou témou besedy bol historický vývoj štátoprávneho postavenia Slovenska, ktoré študenti môžu sčasti poznať už aj z hodín dejepisu, vďaka čomu sa mnohí prihlásili s otázkami, na ktoré dostali kvalifikovanú odpoveď. Beseda sa týkala aj ústavného práva a jeho dôležitosti v rámci právneho štátu ale v neposlednom rade tiež profesijného postavenia právnika, advokáta a profesionálneho vedeckého pracovníka ako takého. Besedy, zúčastnilo vyše 20 študentov z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc.

Prof. Chovanec v rámci už neformálnej debaty spomenul aj niektoré zaujímavosti zo svojho profesného života a študenti si teda odniesli nielen teoretické, ale aj praktické informácie a vedomosti. Každý jeden študent zároveň získal knihu venovanú prof. Chovancom.

Peter Schvantner

Foto: Veronika Matušková

X