Bibliotéka Matice slovenskej obsahuje už vyše desaťtisíc kníh


/, Žilinský kraj/Bibliotéka Matice slovenskej obsahuje už vyše desaťtisíc kníh

Matica slovenská maže skrivodlivosť a obnovuje svoju bibliotéku

V tomto roku sa Matica slovenská rozhodla obnoviť Bibliotéku Matice slovenskej, ktorou chce nahradiť stratu pôvodnej Bibliotéky, respektíve Slovenskej národnej knižnice. Tá bola od Matice slovenskej odčlenená v roku 2000 tzv. knižničným zákonom ministra kultúry Milana Kňažka, čo je dodnes evidentná krivda a stále nezahojená rana.

Už v roku 2020 sa začali prípravné práce. Presunuli sa kancelárie Archívu Matice slovenskej v druhej budove Matice slovenskej a vykonali sa stavebné úpravy, ktorými sa rozšíril priestor pôvodných kancelárií na ciele knižnice. Potom sa miestnosť novej Bibliotéky Matice slovenskej zariadila regálovým nábytkom a bádateľskými stolmi.

KATALOGIZÁCIA KNÍH

V roku 2021 sa začala bibliotéka napĺňať tým najdôležitejším pre každú knižnicu– knihami. Iniciatívou vedeckého tajomníka Matice slovenskej Pavla Maduru došlo k zlúčeniu príručných knižníc Archívu Matice slovenskej, Slovenského Historického ústavu Matice slovenskej, Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej, Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej a Informačného ústredia Matice slovenskej. Knižné zbierky sa zlúčili aj s Exilovou knižnicou v Žiline a vznikol tak základ pre Bibliotéku Matice slovenskej, ktorá v súčasnosti obsahuje vyše desaťtisíc knižničných jednotiek. Knihy museli byť pred svojím zaradením do bibliotéky ošetrené a dôkladne očistené. Potom musela každá publikácia prejsť katalogizáciou v systéme Koha, ktorý poskytuje Matici slovenskej Slovenská národná knižnica. Katalogizáciu vykonávajú pracovníci Archívu Matice slovenskej Jana Žumarová a Zdenko Tkáč. Pri katalogizácii dostala každá publikácia svoje prírastkové číslo, čiarový kód a signatúru, podľa ktorej bola uložená v regálovom systéme bibliotéky. Následne sa jednotky, ktoré úspešne prešli katalogizáciou, ukladajú podľa systému medzinárodného desatinného triedenia (MDT). Do konca apríla 2022 prešlo katalogizáciou 2 550 publikácií a ďalších 261 publikácií bolo pre duplicitu umiestnených do depotu Archívu MS.

ROZŠIROVANIE KAPACITY

Koncom roka 2021 doterajšie priestory už pre potreby Bibliotéky Matice slovenskej nestačili. Na jar 2022 sa preto zväčšili o nadstavce k regálovému systému, ktoré rozšírili kapacitu bibliotéky zo 139 bežných metrov na 160 bežných metrov. Nové regály sa opäť zaplnili knihami už v priebehu jedného týždňa. Preto sa v apríli 2022 nechali vyrobiť ďalšie nadstavce, ktoré zvýšili jej kapacitu na 170 bežných metrov. V bibliotéke sa nachádza aj výstavná stena so vzácnymi publikáciami, ktoré zaberajú 23 bežných metrov. Sú tu najstaršie ročníky Slovenských pohľadov, Živeny, Historického časopisu, Slovenských národných novín, vzácne encyklopédie a i.

DARY DO FONDU

V roku 2021 sa do Bibliotéky Matice slovenskej dostalo 76 darovaných publikácií. Väčšinu darov tvorili monografie, desať z celkového počtu boli periodiká. Väčšina darovaných kníh bola v slovenskom jazyku, ale našli sa aj dary v češtine, srbčine, ruštine, nemčine a angličtine. Najviac publikácií podaroval predseda MS Marián Gešper. Väčšinu darov tvorili novšie publikácie vydané v posledných rokoch. Našli sa však aj staršie darované diela. Najstaršou knihou bola kniha U nás od Jozefa Cígera Hronského z roka 1923, ktorú Bibliotéke Matice slovenskej podarovala Eva Svobodová. Za všetky dary do Bibliotéky Matice slovenskej jej pracovníci aj takto ďakujú a tešia sa na všetky publikácie, ktoré sa zaradia do jej zbierky v tomto roku

Zverejnené 21. 5. 2022 v Slovenských národných novinách, autor Zdenko Tkáč

 

X