Bodka za protestom Matice proti dehonestujúcej kampani Divadla P. O. Hviezdoslava


//Bodka za protestom Matice proti dehonestujúcej kampani Divadla P. O. Hviezdoslava
Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) zverejnilo pri príležitosti nadchádzajúcej divadelnej sezóny 2023/2024 novú kontroverznú ilustráciu v štýle vitráže, ktorá hrubo dehonestuje jedného z najvýznamnejších predsedov Matice slovenskej Pavla Országha Hviezdoslava. Na nej zobrazili mladých ľudí, ktorí majú v rukách ukrajinskú, antifašistickú a dúhovú vlajku. Jeden z nich však v rukách drží odseknutú hlavu práve P. O. Hviezdoslava. Grafika mnohých oprávnene pobúrila. Matica slovenská sa rozhodla, že po tejto škandalóznej kampani nebude ticho a preto zvolala občiansky protest proti takýmto nekultúrnym aktivitám.
Matica slovenská chcela občianskym protestom poukázať na umelosť násilnej a neznesiteľnej propagandy, ktorú autori kontroverznej ilustrácie vytvárajú, a ktorá napokon dotknutým osobám viac ubližuje, ako pomáha, nakoľko vyvoláva značný odpor u väčšiny obyvateľstva a paradoxne, aj keď sa tvorcovia predmetnej vitráže oháňajú toleranciou, v skutočnosti zasievajú do spoločnosti maximálnu intoleranciu práve oni. A čo iné je prejavom intolerancie, ak nie napr. odtrhnutá hlava mierotvorcu a predsedu Matice slovenskej P. O. Hviezdoslava?
V médiách vrátane verejnoprávnej RTVS k danej téme vystupovala doteraz iba jedna záujmová strana, ktorá nečelila nikomu, kto spomínanú ilustráciu odmieta a má na ňu iný názor. Dokonca deň pred samotným protestom sa v televíznej relácii slovenskej televízie objavila osamotená riaditeľka predmetného divadla bez toho, aby jej tvrdenia boli konfrontované inou protistranou. Kde sa podela pluralita názorov? Prečo do tejto relácie nepozvali predstaviteľov Matice slovenskej? Vyjsť do ulíc bol preto správny krok.
Zhromaždenie pred mestským divadlom bolo z viacerých dôvodov povzbudivým podujatím. Na zhromaždení mohlo byť do 500 účastníkov. Protest prišli podporiť aj niektorí poslanci NR SR, videli sme tam starších aj mladších, mužov aj ženy, i rodičov s deťmi. Aj napriek tomu, že v okolí divadla sú povešané rôzne dúhové a ukrajinské vlajky (žiadna slovenská), nikto z prítomných nič nestrhával a proti jednej ideológii sa nestavala žiadna opačná ideológia. Všetci vystupujúci rečnili pokojne. Matica slovenská vyzvala prítomných, aby v žiadnom prípade nereagovali na prípadné provokácie zo strany rôznych „tolerantných“ aktivistov. Ešte kým sa demonštrácia oficiálne začala, k davu sa pridala žena držiaca transparent s nápisom „stojím za DPOH, stojím za kultúrou“. Na opačnej strane ceduľky bolo napísané „buďme k sebe tolerantní“ a „nežerme sa“. Hoci polícia stála opodiaľ, osamelú protidemonštrantku od protestu neoddelila. Tá ostala stáť na mieste až do konca demonštrácie a my sme ju akceptovali.
Matica slovenská zahájila protest slovenskou štátnou hymnou. Protest sa v tom momente pokúsili narušiť aktivisti z Antify, ktorí si pred DPOH priviezli pojazdný zvukový systém. Z reproduktorov nahlas púšťali zremixovanú nahrávku českých hereckých legiend Voskovca a Wericha, ktorá sa na internete dá nájsť pod názvom Zabte jednoho fašistu. Protidemonštranti pritom dávali celý čas najavo, že za fašistov považujú práve účastníkov protestu Matice, na ktorých týmto spôsobom aj slovne útočili. Po hymne predniesol slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič Hviezdoslavovu báseň Som Slovan. Následne s prejavom vystúpil predseda MS Marián Gešper, v ktorom okrem iného zaznelo: “Vždy, keď slovenský národ a slovenská štátnosť, jeho suverenita, nezávislosť slovenskej kultúry a svojbytnosť slovenského národa bude na pomyslenej križovatke dejín, keď sa bude rozhodovať o tom, kam bude smerovať slovenská kultúra a suverenita nášho štátu, a keď bude situácia vyzerať tak, že je nutné sa postaviť a odísť z tých kultúrnych vôd a ísť trošku aj do tých spoločenských a brániť slovenský národ, Matica slovenská sa rozhodne postaví do čela moderných zápasov za slovenskú štátnosť ale aj za svojbytnú slovenskú kultúru!”
Gešper vyzval danú situáciu brať v kontexte doby: “… keď zmizol z prednej strany občianskeho preukazu farebne vyobrazený slovenský znak, keď vyobrazenie Cyrila a Metoda zmizlo zo slovenských pasov, keď máme problém sa dostať na Devín so slovenskou vlajkou na žrdiach, keď kníhkupectvo Svojeť bolo vyplienené vandalmi, Matica slovenská pochopila, že je to posledná kvapka v pomyselnom pohári vody.” Zobrazenie P. O. Hviezdoslava na grafike DPOH označil za nedôstojné a povedal, že nedôveruje úprimnosti slov, ktorými autori dielo opísali až následne po celej kauze. Zdôraznil, že Matica slovenská má právo vyjadriť sa k takémuto zobrazeniu jej snáď najdôležitejšieho predsedu. “Na plagáte bola vlajka cudzieho štátu,” pokračoval, “vlajka antigardistická, antifašistická. Ale ak tento plagát má znamenať pozitívnu aktualizáciu divadelnej či inej činnosti, pýtam sa, prečo tam nie je variácia na slovenské štátne symboly, slovenskú vlajku alebo slovenský znak? … práva menšín sa zneužívajú. Týmto ľuďom nejde o menšiny, ako im nejde ani o väčšiny!” Pripomenul, že práve MS bola prvou inštitúciou, ktorá Slovákov zjednotila do občianskej spoločnosti. Zopakoval Škultétyho slová: “Slovenský národ prežil preto, že sa o svoje prežitie pričinil!” a dodal: “A my sa teraz musíme pričiniť o prežitie svojbytnej slovenskej kultúry!” Následne zdôraznil, že „Matica nepopiera ľudské práva menšín, takisto ako väčšiny občanov Slovenskej republiky. Boli sme prvou inštitúciou, ktorá budovala občiansku spoločnosť a zjednocovala občanov bez ohľadu na národnosť, ideológiu alebo náboženské vyznanie. Myslím, že aj iné inštitúcie, ktoré sú platené z verejných zdrojov, by to tak mali robiť,“ dodal. Predseda Matice ďalej vyjadril nádej, že vedenie DPOH vykoná nápravu.
Na mieste, kam si radikáli z hnutia Antifa priviezli prenosný zvukový systém, došlo k potýčke s účastníkmi protestu. Po bližšie nešpecifikovanej slovnej roztržke progresívny aktivista Robert Mihály vyrazil staršiemu mužovi z ruky mobilný telefón. Mihály vzápätí dvakrát po sebe udrel staršieho muža do oblasti hlavy. Polícia následne protestujúcich od antidemonštrantov oddelila a prikázala radikálom z Antify opustiť miesto protestu. Ďalší pokus narušiť demonštráciu sa odohral práve počas príhovoru predsedu MS. Neznámy muž a žena uprostred davu vytiahli a rozprestreli dúhovú vlajku.
Po prejave predsedu MS zaznela výzva Matice slovenskej, ktorú prečítal jej správca Maroš Smolec. „Matica slovenská vyzýva riaditeľku Divadla Pavla Országha Hviezdoslava Valériu Schulczovú o okamžité stiahnutie reklamnej kampane, v ktorej dehonestujú odkaz jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov, ktorý bol navrhnutý na Nobelovu cenu za protivojnovú poéziu Krvavé sonety, súčasne predsedu Matice slovenskej a skutočného humanistu P. O. Hviezdoslava. Aktuálna kampaň je len ďalším dôkazom, že DPOH má dlhodobý zámer orientovať sa len na jednu jasne ideologicky vyhranenú skupinu občanov. Kultúra a jej stánky musia však slúžiť pre všetkých, bez rozdielu ich národnosti, presvedčenia, vierovyznania a politických, alebo iných ideologických názorov. Myslíme si, že práve tieto zásady vedenie DPOH dlhodobo obchádza a ignoruje.“ Pred tým však povedal prítomným niekoľko slov, medzi iným: “Kto tu rozsieva zlo? Kto tu vedie kultúrne vojny? Matica slovenská to nie je!” Kampaň DPOH zároveň nazval „politickou kampaňou“. Ako ďalší vystúpil vedecký pracovník MS Lukáš Perný, okrem iného podpredseda Spolku slovenských spisovateľov. Na záver kontroverznú grafiku odborne zhodnotil výtvarný teoretik Ladislav Skrak.
Skupina ľudí, ktorá má plné ústa tolerancie, demokracie a slobody svojim netolerantným správaním a narušovaním pokojného priebehu matičného protestu ukázala, že sú to práve oni, ktorí ľudí rozoštvávajú, šíria nenávisť a sú to oni, ktorí by sa mali priučiť kultúrnosti.
Matica slovenská ďakuje všetkým prítomným za úspešný a hlavne pokojný matičný protest. Ďakujeme všetkým vlastencom zo všetkých kútov Slovenska, ktorí nás svojou prítomnosťou podporili.
Informačné ústredie Matice slovenskej, Štandard, Hlavné správy
2023-09-11T15:11:35+00:0010 septembra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X