Bojovník za štát a národ sedemdesiatročný Plk. Dr. Peter Rastislav SOCHA jubiluje


/, Bratislavský kraj, Prešovský kraj/Bojovník za štát a národ sedemdesiatročný Plk. Dr. Peter Rastislav SOCHA jubiluje

Významný slovenský vlastenec, „bojoval“ za náš štát, samostatnosť SR, slovenský jazyk, za národ, za Maticu slovenskú! Plukovník PharmDr. Peter Rastislav SOCHA oslávil 25. mája 70 rokov života. Narodil sa v Hanušovciach nad Topľou, vlastenecké, národovecké, štátotvorné a matičné obdobie prežil najmä v Bratislave.

Niekoľko funkčných období bol členom Výboru MS, dlhoročným predsedom MO MS v Petržalke, predsedom celomestskej koordinačnej rady MS, prvým predsedom Krajskej rady MS Bratislavského kraja, a prvým riaditeľom Domu MS Bratislava.

V roku 1991 sa stal zakladajúcim predsedom Asociácie slovenských vojakov (ASV) – mala veľký vplyv na samostatnosti SR, významne sa pričinila o budovanie Armády SR. V roku 1992 bol poslancom federálneho parlamentu, jeden z tých, ktorí odhlásili rozdelenie ČaSFR. Pomáhal budovať SR, asi 10 rokov novinárčil, publikoval – aj v SNN, a mal aj vystúpenia v televíziách.

Dr. Socha ukončil Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu v Giraltovciach, Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave, kde bol neskôr promovaný za doktora farmácie. Po štúdiu pracoval ako lekárnik, vykonal atestáciu 1. stupňa. Má dve deti, syna Petra a dcéru Júliu, teší sa z dvoch vnukov a dvoch vnučiek. Z dôvodu ťažkého ochorenia manželky, a možnosti vyššej medicínskej dostupnosti pre rodinu „…som podľahol dlhoročnému volaniu armády. A ešte v roku 1980 som nastúpil ako asistent na Vojenskú katedru UPJŠ v Košiciach, kde som vyučoval vojenskú farmáciu na lekárskej fakulte. To vyriešilo všetky moje starosti s liečbou manželky a detí. Tak som, počas ďalších operácií mojej manželky, nemusel nikoho prosiť o pomoc s deťmi, ale s pomocou škôlky som sa sám mohol postarať o drobné deti a ešte aj denne navštevovať manželku vo FN Košice “, hovorí Dr. Socha.

Diaľkovo vyštudoval Pedagogiku pre dospelých na Filozofickej fakulte UPJŠ Prešov. V roku 1984 bol preložený do Bratislavy na miesto odborného asistenta a šéfa výuky pre Farmaceutickú fakultu. Ako najfundovanejší odborník pre vojenskú farmáciu a ďalšie vojensko-medicínske predmety vyučoval poslucháčov Lekárskej fakulty UK, Vysokej školy múzických umení, a Vysokej školy výtvarných umení. V rokoch 1991 – 92 pôsobil ako vedúci odborník – špecialista na Odbore zbrojnej výroby Ministerstva hospodárstva. Neskôr pracoval v rôznych zdravotníckych inštitúciách, taktiež v Matici slovenskej. Naďalej sa aktívne zapájal a stále zapája do národného, vlasteneckého a matičného života. Ako významný člen sa v r. 2016 zúčastnil Kongresu slovenskej inteligencie.

Za Maticu slovenskú, SNN, želáme plk. Dr. P. R. Sochovi mnoho zdravia, šťastia a síl do ďalšej práce pre slovenský národ.

Viliam Komora

tajomník MS

Foto: archív autora

Plk. PharmDr. Peter Rastislav Socha

Členovia ASV po skončení pietneho aktu na Bradle

Peter Rastislav Socha (v strede) pri Malej mohyle M. R. Štefánika s členmi ASV

X