Časopis Slovenské pohľady už aj online!


//Časopis Slovenské pohľady už aj online!

Stránka Slovenských pohľadov, ktorá bola nedávno vytvorená za účelom popularizácie tohto – mimochodom – najstaršieho slovenského kultúrneho periodika, je od včerajška vyplnená novým a zaujímavým obsahom od popredných slovenských spisovateľov z kruhu Spolku slovenských spisovateľov, či vedeckého piliera Matice slovenskej. Od nového roka 2024 redakcia Slovenských pohľadov oživila tiež grafiku tohto najstaršieho slovenského časopisu s cieľom získania si nových čitateľov.

Na webe slovenskepohlady.sk nájdete preklady významných zahraničných spisovateľov, poéziu, prózu, vedecké štúdie, eseje a mnohé ďalšie typy článkov. Taktiež na stránke nájdete rozhovory s unikátnymi osobnosťami ako svetovo známy surrealistický výtvarník H. R. GIGER, celoslovensky známy spisovateľ, autor Tisícročnej včely PETER JAROŠ, či prekladateľ, ktorý preložil Janka Kráľa do angličtiny JOHN MINAHANE. Webový priestor tiež otvára nové publikačné možnosti pre ďalších autorov.

Medzi autormi článkov sú osobnosti ako Etela Farkašová, Eva Sisková, Dalimír Hajko, Dalimír Stano, Hana Košková, Silvia Hlavová, Lidka Žaková, Peter Mišák, Rubén Darío, Roza Bojanova, Michal Chuda, Ján Grešák, Július Lomenčík, Mária Bátorová, Peter Mráz, Marián Gešper, Radoslav Žgrada, Lukáš Perný, Erik Germuška, František Škvrnda ml., Igor Válek, Eva Bachletová, Pavol Parenička, Ľubica Hroncová, Tomáš Klimek, Jaroslav Rezník st., Jozef Mikloško, Dana Podracká, Mária Konopnická, Peter Cabadaj a mnohí ďalší.

Slovenské pohľady od minulého roka intenzívne spolupracujú s Kulturologicko-filozofickým odborom Matice slovenskej – ktorý si zvolil za čestných predsedov tri osobnosti slovenskej filozofie a kulturológie (profesorov Hajka, Leikerta a Dupkalu) – a usilujú sa prepájať slovenskú literatúru a vedu. V časopise sú publikované aj výstupy z podujatí KFO MS (napr. z podujatia k výročiu Jozefa Murgaša či k minuloročnému výročiu Júliusa Barča-Ivana; v príprave sú aktuálne ďalšie články).

Pre prehľadnosť uvádzame aktuálny zoznam článkov, ktoré sú ZDARMA prístupné na stránke Slovenských pohľadov, a ktoré už vyšli v printovej podobe SP v roku 2023:

ROZHOVORY

VÝTVARNÍK, KTORÝ VYTVORIL VOTRELCA… „Napájam sa na celkom iný svet…“ (Rozhovor so švajčiarskym surrealistickým maliarom, sochárom a scénickým výtvarníkom Hansom Rudolfom Gigerom pre Slovenské pohľady)

NAPÍSAL TISÍCROČNÚ VČELU A PACHA, HYBSKÉHO ZBOJNÍKA, KTORÝ PRVÝ KRÁT VYŠIEL V SLOVENSKÝCH POHĽADOCH… (Rozhovor s legendárnym spisovateľom Petrom Jarošom)

MINAHANE PRELOŽIL JANKA KRÁĽA DO ANGLIČTINY… Psychogramy Janka Kráľa (Rozhovor Dany Podrackej s prekladateľom Johnom Minahanom) (ukážka)

ETELA FARKAŠOVÁ V ROZHOVORE S MÁRIOU BÁTOROVOU „Pravde sa možno priblížiť s použitím výskumu kontextov…“(Rozhovor s literárnou vedkyňou, vysokoškolskou pedagogičkou, prozaičkou a poetkou prof. PhDr. Máriou Bátorovou, DrSc.)

ESEJE

Etela Farkašová: Priestory

Andrea Lesková: Význačnosť výchovy v digitálnej ére

Doc. Jozef Mikloško: Zamyslenie pri stom výročí Spolku slovenských spisovateľov

Tomáš Klimek: Štvrtý rozmer diktatúry alebo diktatúra bezvýznamnosti

Jaroslav Rezník st.: Na strane demokracie a slobody slova (Sto rokov od vzniku Spolku slovenských spisovateľov)

ŠTÚDIE

Dr. Ľubica Hroncová: Vnímanie literárneho priestoru mesta v 19. storočí

Dr. Peter Mráz: Štúr, Hurban a Botto v zápase o poéziu

Dr. František Škvrnda ml.: Súčasný výskum antickej filozofie na Slovensku

Doc. Pavol Parenička: Cesta Romana Kaliského búrnym storočím

Dr. Lukáš Perný: Davisti a Matica slovenská

Dr. Erik Germuška: Ľ. Štúr – Slovanstvo – geopolitika mnohopolárneho sveta

Radoslav Žgrada: Spletitá cesta k Matici slovenskej

Doc. Július Lomenčík: Pedagogický odkaz Augusta Horislava Škultétyho

Predseda Matice srbskej prof. Dragan Stanić: Ročenka Matice srbskej ako jedinečný, neopakovateľný, svetový kultúrny fenomén

Dr. Peter Mráz: Príbeh o kodifikácii

Igor Válek: Jaroslav Hašek očarený Slovenskom

Jozef Miloslav Hurban a posolstvo v Slovenských pohľadoch (1846 – 1847, 1851 – 1852), štúdia Evy Bachletovej

RECENZIE

Dalimír Hajko recenzuje Posuvné dvere od Dany Podrackej

Marián Klenko: O zvrchovanosti sprava aj zľava

Profesori Dalimír Hajko a Jaroslav Chovanec o vypredanom bestsellere Perného a Gešpera: Clementis & Mináč

Recenzia Evy Čulenovej na knihu #VYKRIVENIE (Maja Jackobs Jakúbeková) Signis Banská, Bystrica 2020

Mária Bátorová recenzuje Prorokov hriech od Jána Podmanického

Martina Petríková v recenzii o knihe Hodiny lietania od Etely Farkašovej

Recenzia Dalimíra Hajka na knihu Etely Farkašovej o tichu a pomalosti

Peter Mišák a Ružena Šípová recenzujú Rozhovor s mlčaním (Hana Košková)

Sedem viet o siedmich knihách, recenzná rubrika profesora Dalimíra Hajka

Recenzia Hedvigy Kubišovej na knihu Jazyk a literatúra v edukácii od Júliusa Lomenčíka

PRÓZA

Ján Grešák: Dlhé čakanie, próza

Mária Konopnická

Peter Jaroš: Pacho, hybský zbojník

POÉZIA

Tamara Blašková: Dejstvá okolo nás

Michal Chuda: Noc

Bulharská poetka Roza Bojanova

Eva Sisková, poézia

Alena Stašíková Galvánková, výber poézie

Rubén Darío, poézia hispanoamerického modernizmu

Dalimír Stano, poézia

Hana Košková, poézia

Silvia Hlavová, ukážky z poézie

Peter Mišák: Lavička

Lidka Žaková, výber poézie

Tvoj postoj je ten istý, poézia Janka Silana

Valentín Beniak: Mladý titan

MEDAILÓNY

Marián Šidlík: Každý z nás by mal byť mostom (Pocta básnikovi a prekladateľovi Viliamovi Turčánymu)

Peter Cabadaj: Fantastické v najobyčajnejšej každodennosti (Za velikánom slovenskej kinomatografie Jurajom Jakubiskom)

Za Michalom Kováčom Adamovom

Americká slovakistka Norma Leigh Rudinská

ÚVODNÍKY

Slovenské pohľady a Slováci v nepokojnom srdci Európy

Slovensko a Matica budúcnosti

O zmysle združovania spisovateľov v 21. storočí (Zamyslenie pri storočnici Spolku slovenských spisovateľov)

Očkovanie nenávisťou a imunita lásky

O slobode

2024-04-18T13:06:15+00:0018 apríla 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X