Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyjadrila podporu Matici slovenskej


/, Zahraničie/Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyjadrila podporu Matici slovenskej

„Pre Slovákov v Maďarsku sú nenahraditeľné kontakty s miestnymi odbormi Matice slovenskej v lokalitách so zmiešaným slovensko-maďarským obyvateľstvom, kde sa po výmene obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom po druhej svetovej vojne usadili presídlenci z Maďarska,“ ozrejmuje dôležitosť zachovania Matice slovenskej a jej činnosti predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková. „Záujmom nás všetkých je, aby sa podmienky fungovania Matice slovenskej ustálili na úrovni, ktorá okrem púhej existencie organizácie vytvára perspektívy vzájomne prospešnej spolupráce medzi krajanmi a touto národnou kultúrnou inštitúciou.“ Prečítajte si celý list samosprávneho orgánu Slovákov v Maďarsku.

 

X